ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > IRPC จับมือ Dow ลดโลกร้อน! ประหยัดพลังงาน 30% ในโรงกลั่น

IRPC จับมือ Dow ลดโลกร้อน! ประหยัดพลังงาน 30% ในโรงกลั่น

16 กรกฎาคม 2021


โรงกลั่นน้ำมันไออาร์พีซี

IRPC จับมือ Dow ลดโลกร้อน! ประหยัดพลังงาน 30% ในโรงกลั่น การันตีด้วยรางวัล Thailand Energy Award 2020

กรุงเทพฯ – 16 กรกฎาคม 2564 – บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร แห่งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประสบความสำเร็จในการลดการใช้พลังงานไอน้ำ 30% และลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ราว 20% ในโรงกลั่นน้ำมันไออาร์พีซีจากการเปลี่ยนไปใช้สารเอมีน (Amine) ชนิดสังเคราะห์ UCARSOL™ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ล่าสุดเพิ่งคว้ารางวัลพลังงานสร้างสรรค์ จาก Thailand Energy Award 2020 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานไปครอง

โครงการนี้ก่อให้เกิดประโยชน์สองด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องจักร หรือลงทุนในการก่อสร้างเพิ่มเติม รวมทั้งไม่มีผลกระทบต่อสภาพการทำงานในปัจจุบัน ในทางเศรษฐกิจ ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้กว่า 41 ล้านบาทต่อปี อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพดีเยี่ยมจนมีพลังงานไอน้ำเหลือไปใช้กับโครงการอื่นได้ ช่วยประหยัดค่าขยายโรงงานได้อีกกว่า 385 ล้านบาท

ในทางสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการใช้พลังงานได้ถึงประมาณ 30% และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 20% หรือ เทียบเท่า 4,382 ตันคาร์บอนต่อปี (ปลูกต้นไม้ 438,200 ต้น ต่อปี) โดยก่อนหน้านี้ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และการรับรองการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) โดยล่าสุดได้รับรางวัล Thailand Energy Award 2020 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในปีนี้

นายสามัคคี ปานแก้ว ผู้จัดการส่วนประสิทธิภาพการผลิตโรงกลั่น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การดำเนินโครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายของไออาร์พีซีที่ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นสร้างความแข็งแกร่งในอนาคตด้วยความตระหนักและรับผิดชอบในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลกและประเทศชาติ ไออาร์พีซียึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม และตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกด้านอย่างสมดุลเสมอมาโครงการนี้สามารถช่วยลดปริมาณการใช้ไอน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้เกินกว่าความคาดหมายตอนเริ่มต้นโครงการ ส่งผลดีทั้งต่อธุรกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

นอกจากนี้สาร UCARSOL™ ของ Dow ยังมีค่าการกัดกร่อนต่ำ ส่งผลให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ สึกหรอน้อยลง มีโอกาสในการประหยัดงบประมาณการซ่อมบำรุงในอนาคต อีกทั้งมีประสิทธิภาพในการดักจับก๊าซไข่เน่าที่เกิดจากการผลิตได้ดียิ่งขึ้น โดยลดจาก 250 ส่วนในล้านส่วน เหลือเพียง 40 ส่วนในล้านส่วนส่งผลดีต่อคุณภาพอากาศในโรงงานอีกด้วย

นายวิชาญ ตั้งเคียงศิริสิน ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ภูมิภาคเอเชีย กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า “Dow มีความยินดีกับไออาร์พีซีเป็นอย่างมากที่โครงการประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีจนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ และรู้สึกภาคภูมิใจมากที่ผลิตภัณฑ์ UCARSOL™ของเราได้มีส่วนช่วยให้ไออาร์พีซีตอบโจทย์ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ Dow ที่มุ่งมั่นจะเป็นบริษัทวัสดุศาสตร์อันดับหนึ่งของโลกด้านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน”

…….
เกี่ยวกับ ‘ดาว’

ดาว (DOW) เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ซึ่งพัฒนาและผลิตวัสดุชนิดต่าง ๆ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศด้านนวัตกรรม เอาใจใส่ต่อลูกค้า ให้การยอมรับบุคลากรที่หลากหลาย และ ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากที่สุดในโลก กลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์ทางวิทยาศาสตร์ของดาวได้แก่ พลาสติกชนิดต่างๆ เคมีภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม สารเคลือบผิว และซิลิโคน ซึ่งเน้นสร้างความแตกต่างเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูง เช่น บรรจุภัณฑ์ การก่อสร้าง และการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ปัจจุบัน Dow มีฐานการผลิต 109 แห่งใน 31 ประเทศ และมีพนักงานประมาณ 36,500 คน โดยมียอดขายในปี 2562 ประมาณ 4 หมื่น 3 พันล้านดอลลาห์สหรัฐฯ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dow ได้ที่ www.dow.com หรือ ติดตามเฟซบุ๊ก www.facebook.com/DowThailandGroup/

ป้ายคำ :