ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ธอส. มอบ 2 แสนบาท สนับสนุน โครงการ “ทุก(ข์)ภัยไทยช่วยกัน

ธอส. มอบ 2 แสนบาท สนับสนุน โครงการ “ทุก(ข์)ภัยไทยช่วยกัน

31 กรกฎาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

ธอส. มอบเงิน 200,000 บาท สนับสนุน โครงการ “ทุก(ข์)ภัยไทยช่วยกันเติมน้ำใจ ต่อ…ลมหายใจ” ส่งต่อเครื่องมือแพทย์ สู้ภัยโควิด-19

นายกมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
เป็นผู้แทนธนาคาร ร่วมมอบเงินสนับสนุน โครงการ “ทุก(ข์)ภัยไทยช่วยกัน เติมน้ำใจ ต่อ…ลมหายใจ”
จำนวน 200,000 บาท โดยมี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ เพื่อจัดหาเครื่องออกซิเจนอัตราไหลสูง หรือ High Flow ต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการหนัก และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการดูแลและรักษาผู้ป่วยโควิด-19 อาทิ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องผลิตออกซิเจน อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) และหน้ากากอนามัย N 95 เป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความพร้อมด้านเครื่องมือทางการแพทย์ สามารถรองรับการให้บริการประชาชนอย่างเร่งด่วนในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19
ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เมื่อวันที่
29 กรกฎาคม 2564