ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > EXIM BANK จับมือ IFC หนุนสินเชื่อพาณิชยนาวีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ “พรีเชียส ชิพปิ้ง”

EXIM BANK จับมือ IFC หนุนสินเชื่อพาณิชยนาวีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ “พรีเชียส ชิพปิ้ง”

1 กรกฎาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

EXIM BANK ร่วมมือกับ IFC ในเครือธนาคารโลก สนับสนุนสินเชื่อพาณิชยนาวี 85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้กลุ่มบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) นับเป็นครั้งแรกของความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินระดับโลกเพื่อให้สินเชื่อพาณิชยนาวีในรูปแบบนวัตกรรมทางการเงินที่ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 สอดคล้องกับบทบาท EXIM BANK ที่มุ่งไปสู่การเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นายวิครัม คูมาร์ ผู้จัดการแผนกโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) นายอเล็กซานเดอร์ นนท์ แลงเฟลด์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ ธนาคารทหารไทยธนชาต และนายคาลิด มอยนูดดิน ฮาซิม กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) (PSL) ร่วมลงนามในสัญญาเงินกู้ร่วมจำนวนรวม 85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยทั้งสามสถาบันการเงินร่วมสนับสนุนเงินทุนให้ PSL นำไปใช้บริหารจัดการการเดินเรือขนส่งซีเมนต์จำนวน 4 ลำ และขนส่งสินค้า 1 ลำอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้เรืออายุน้อยและมีระบบรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณการปล่อยของเสียและก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้น้ำจืดจากแหล่งบนบกเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคบนเรือ ครอบคลุมเส้นทางขนส่งหลักในเอเชียใต้

“การสนับสนุนทางการเงินครั้งนี้เป็นครั้งแรกของความร่วมมือระหว่าง EXIM BANK กับ IFC ในเครือธนาคารโลก เพื่อสนับสนุนสินเชื่อที่เป็น Green Loan ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี เป็นการเชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน โดยสอดคล้องกับภารกิจ ‘ซ่อม สร้าง เสริม’ ของ EXIM BANK ในการเร่งซ่อมอุตสาหกรรมที่อาจได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สร้างอุตสาหกรรมใหม่เพื่ออนาคต และเสริมศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดการค้าโลกยุคใหม่ที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ดร.รักษ์กล่าว

EXIM Thailand Joins Hands with IFC in Sustainability-linked Financing for Precious Shipping’s Merchant Maritime Business

EXIM Thailand has collaborated with IFC of the World Bank Group in maritime financing in an amount of 85 million US dollars to Precious Shipping Public Company Limited. It is the first global collaboration between the global financial institutions to render a maritime credit facility in the form of financial innovation that promotes sustainable environmental development amid the COVID-19 pandemic, which is in line with EXIM Thailand’s role toward being a Sustainable Development Bank.

Dr. Rak Vorrakitpokatorn, President of Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand); Mr. Vikram Kumar, New Business Manager, Infrastructure and Natural Resources for Asia Pacific, International Finance Corporation (IFC); Mr. Alexander Nondh Langfeldt, Executive Vice President, Head of Corporate Banking, TMBThanachart Bank Public Company Limited (TTB); and Mr. Khalid Moinuddin Hashim, Managing Director, Precious Shipping Public Company Limited (PSL), jointly signed a syndicated loan agreement worth a total of 85 million US dollars. The credit facility from the three financial institutions aims to finance PSL’s provision and management of cargo shipping with an eco-friendly fleet of four specialized cement carriers and one bulk carrier. The vessels are young aged and equipped with environmental protection system conducive to reduced waste and greenhouse gas generation and less use of onshore-sourced fresh water for water suppliers on the vessels with main transportation routes covering South Asia.

“This financial support represents the first collaborative endeavor between EXIM Thailand and IFC, a member of the World Bank Group, to render a sustainability-linked financial package for merchant maritime businesses’ environmental, social and governance performance improvement. This is also in line with EXIM Thailand’s mission of “renovation, building, enhancement,” i.e. to renovate industries that may have suffered from the COVID-19, build new industries of the future, and enhance competitiveness of Thai entrepreneurs in the global market of the new era with commitment to sustainable development,” added Dr. Rak.