ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > UN ยกย่องผู้บริหารไทยยูเนี่ยน “แดเรี่ยน แมคเบน” ผู้บุกเบิกเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

UN ยกย่องผู้บริหารไทยยูเนี่ยน “แดเรี่ยน แมคเบน” ผู้บุกเบิกเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

18 มิถุนายน 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.แดเรี่ยน แมคเบน

สหประชาชาติ ยกย่องผู้บริหารไทยยูเนี่ยน ดร.แดเรี่ยน แมคเบน ในฐานะผู้บุกเบิกเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อเศรษฐกิจจากทะเลอย่างยั่งยืน

17 มิถุนายน 2564 – ดร. แดเรียน แมคเบน ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับการยอมรับจากกรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ หรือ UN Global Compact ในฐานะ 1 ใน 10 ผู้บุกเบิกการทำงานเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้บุกเบิกการทำงานเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คือกลุ่มผู้นำจากภาคธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกจาก UN Global Compact ในฐานะที่มีผลงานอันโดดเด่นในการทำงานเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านโครงการต่างๆ ตามพันธสัญญา หลักการ 10 ประการ ว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม แรงงานและการต่อต้านการคอร์รัปชัน

ดร. แดเรียนกล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ดิฉันและทุกท่านที่ได้รับการยอมรับในฐานะผู้บุกเบิกการทำงานเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในครั้งนี้ ได้ตั้งใจทุ่มเทให้โลกและธุรกิจของเรานั้นยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ไทยยูเนี่ยนนั้นถือว่าความยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจและดิฉันอยากขอบคุณทีมงานของเราทุกคนทั่วโลกที่มีความตั้งใจเหมือนกันในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้อุตสาหกรรมอาหารทะเลทั่วโลกมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น”

ดร. แดเรียน ได้รับการยอมรับในการทำงานที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะในด้านความยั่งยืนของท้องทะเลที่ก่อให้เกิดเศรษฐกิจต่างๆ ไทยยูเนี่ยนเข้าร่วมกรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติตั้งแต่ปีพ.ศ.2556 โดยมีการทำงานไปตามเป้าหมายการพัฒนาในทุกข้อและมุ่งเน้นใน 4 เป้าหมายหลักเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง ได้แก่ ข้อที่ 2 ขจัดความหิวโหย ข้อที่ 8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ข้อที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และข้อที่ 14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล ทั้งนี้ทาง UN Global Compact ได้ตีพิมพ์ประวัติ ดร.แดเรียนทางเว็บไซต์สำหรับรายละเอียดการทำงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยยูเนี่ยนมีรายละเอียดที่เว็บไซต์ SeaChange®

ซันดา โอจิมโบ ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร UN Global Compact กล่าวว่า “ธุรกิจมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะในช่วงที่การทำงานต่างๆ ชะลอตัวลงจากสถานการณ์โควิด-19 ผู้นำทั้งสิบคนนี้ได้แสดงให้เห็นว่าธุรกิจสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ มิใช่เพียงเพื่อผู้ถือหุ้นแต่เพื่อสังคมโดยรวม ดิฉันหวังว่าผู้บุกเบิกการทำงานเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งสิบท่านในปี 2564 นี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในการทำงานภาคธุรกิจเพื่อโลกที่น่าอยู่มากขึ้น”

ผู้บุกเบิกการทำงานเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการประกอบไปด้วยผู้ที่ได้รับการยอมรับในปีก่อนๆ และตัวแทนจากเครือข่ายของ UN Global Compact โดยเกณฑ์การคัดเลือกนั้นรวมถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำพันธสัญญา หลักการ 10 ประการของ UN Global Compact ฝังอยู่ในกลยุทธ์หลักของบริษัท ตลอดจนความพยายามในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและความร่วมมือในการทำงานร่วมกับองค์กรและเครือข่ายท้องถิ่น

ในปี 2564 นี้ รายชื่อผู้บุกเบิกการทำงานเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นมีการประกาศในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำ UN Global Compact เมื่อวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา ในปีนี้ กระบวนการสรรหามุ่งไปที่กลุ่มคนทำงานในทุกระดับจากบริษัทต่างๆ ที่ทำงานร่วมกับ UN Global Compact และผู้ที่ได้รับคัดเลือกในปีนี้มาจากทุกทวีปในโลก สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเพิ่มเติมได้ที่ www.unglobalcompact.org

เกี่ยวกับ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจอาหารทะเลของโลก ซึ่ง ส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรม รสชาติดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และมีคุณภาพสูงให้กับผู้บริโภคทั่วโลกมาเป็นเวลากว่า 40 ปี
วันนี้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำธุรกิจอาหารทะเลระดับโลก โดยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตปลาทูน่าในบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมียอดขายต่อปีมากกว่า 132,402 ล้านบาท (4.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ) และมีพนักงานทั่วโลกรวมกันมากกว่า 44,000 คน ซึ่งล้วนทุ่มเทคิดค้นผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรมและมีความยั่งยืน

ไทยยูเนี่ยนเป็นเจ้าของแบรนด์ทั่วโลก ประกอบด้วย แบรนด์ที่เป็นผู้นำตลาดโลกอย่าง Chicken of the Sea, John West, Petit Navire, Parmentier, Mareblu, King Oscar และ Rügen Fisch รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทย ได้แก่ ซีเล็ค ฟิชโช คิวเฟรช โมโนริ เบลลอตต้า และมาร์โว่ รวมถึงผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบอาหารและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ได้แก่ UniQ™BONE, UniQ™DHA และ ZEAvita

จากพันธกิจในการเป็นบริษัทแห่งนวัตกรรมและดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบทั่วโลก ไทยยูเนี่ยนภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในภาคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล (International Seafood Sustainability Foundation: ISSF) ในปี 2558 ไทยยูเนี่ยนเปิดตัวกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน SeaChange® และดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาโดยตลอด จนส่งผลให้ไทยยูเนียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) สำหรับตลาดเกิดใหม่ 7 ปีติดต่อกัน โดยในปี 2563 ได้รับเลือกเป็นบริษัทอันดับ 2 ของกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร นอกจากนี้ไทยยูเนี่ยนยังได้รับการคัดเลือกให้ติดอันดับดัชนี FTSE4Good Emerging Index เป็นปีที่ 5 ติดต่อกันThai Union’s Dr. Darian McBain Recognized as SDG Pioneer for a Sustainable Ocean Economy by United Nations Global Compact

June 17, 2021 – Dr. Darian McBain, Thai Union Group PCL Group Director of Sustainability, has been recognized as one of 10 SDG Pioneers by the United Nations Global Compact.

SDG Pioneers are business leaders selected by the UN Global Compact for doing an exceptional job to advance the Sustainable Development Goals (SDGs) through the implementation of the UN Global Compact Ten Principles on human rights, environment, labor and anti-corruption.

“I’m incredibly honored to receive this recognition, particularly alongside the other SDG Pioneers who are working incredibly hard on making businesses and the world around them more sustainable,” McBain said. “Thai Union has placed sustainability at the heart of its business and I would like to recognize our teams around the world who are, like me, passionate about making a difference and helping build a more sustainable global seafood industry.”

The honor for McBain was in recognition of her work to advance the UN Sustainable Development Goals, and in partcular her contribution towards a sustainable ocean economy. Thai Union, which has been a participant of the UN Global Compact since 2013, is focused on delivering across all the SDGs, but is focused on four contributing to broad societal change: SDG 2 – Zero Hunger, SDG 8 – Decent Work and Economic Growth, SDG 13 – Climate Action and SDG 14 – Life Below Water. To learn more about McBain, please visit her page on the UN Global Compact website. You can learn more about Thai Union’s sustainability work here.

“Business has a critical role to play in achieving the Sustainable Development Goals at a time when progress has been set back by the COVID-19 pandemic. These 10 exceptional professionals show exactly what can be done by business to make a difference that not only serves shareholders but also society at large. I hope our ten 2021 SDG Pioneers will also inspire others to join them in uniting business for a better world,” said Sanda Ojiambo, CEO & Executive Director of the UN Global Compact.

The SDG Pioneer entries were judged by an expert panel composed of previous SDG Pioneers and representatives from the UN Global Compact Expert Network, academia and UN agencies. The selection criteria included the individuals’ commitment to embedding the Ten Principles of the UN Global Compact into their companies’ core strategies, their efforts to advance the SDGs, as well as their engagement with the UN Global Compact and its Local Networks. The 2021 SDG Pioneers were announced during the UN Global Compact Leaders Summit 2021 on 16 June.

This year’s global search focused on professionals working at any level in a company participating in the UN Global Compact and the winners selected come from every continent.

For more information about the UN Global Compact, please visit www.unglobalcompact.org

ABOUT THAI UNION GROUP

Thai Union Group PCL is the world’s seafood leader, bringing high quality, healthy, tasty and innovative seafood products to customers across the world for more than 40 years.

Today, Thai Union is regarded as one of the world’s leading seafood producers and is one of the largest producers of shelf-stable tuna products with annual sales exceeding THB 132.4 billion (US$ 4.2 billion) and a global workforce of more than 44,000 people who are dedicated to pioneering sustainable, innovative seafood products.

The company’s global brand portfolio includes market-leading international brands such as Chicken of the Sea, John West, Petit Navire, Parmentier, Mareblu, King Oscar, and Rügen Fisch, Thai-leading brands SEALECT, Fisho, Qfresh, Monori, Bellotta and Marvo, and ingredient and supplement brands UniQ™BONE, UniQ™DHA and ZEAvita.

As a company committed to innovation and globally responsible behavior, Thai Union is proud to be a member of the United Nations Global Compact, and a founding member of the International Seafood Sustainability Foundation (ISSF). In 2015, Thai Union introduced its SeaChange® sustainability strategy. Find out more at

seachangesustainability.org. Thai Union’s on-going work on sustainability issues was recognized when the company was listed on the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) for the seventh consecutive year in 2020, and ranked number two in the world on the Food Products Industry Index. Thai Union was also named to the FTSE4Good Emerging Index for the fifth straight year in 2020.