ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ MSCI เผยแพร่ข้อมูล ESG ของ บจ. ไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ MSCI เผยแพร่ข้อมูล ESG ของ บจ. ไทย

4 มิถุนายน 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร. รินใจ ชาครพิพัฒน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ MSCI ผู้ให้บริการด้านการลงทุนครบวงจรของโลก เผยแพร่ข้อมูลด้านความยั่งยืนของ บจ. ไทยผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่หลากหลายในแหล่งเดียว

ดร. รินใจ ชาครพิพัฒน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และให้ผู้ลงทุนตระหนักถึงการลงทุนที่ยั่งยืน โดยในการสนับสนุนการลงทุนแบบยั่งยืนนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลความยั่งยืนให้ผู้ลงทุนใช้ในการวิเคราะห์การดำเนินงานของ บจ. โดยรวบรวมข้อมูลผลการประเมินด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) ของบริษัทจดทะเบียนไทยที่จัดทำโดยองค์กรไทยและองค์กรระดับสากลไว้บนเว็บไซต์ www.settrade.com ซึ่งในปัจจุบันมีผู้สนใจเข้าดูข้อมูล ESG หุ้นไทยแล้วกว่า 300,000 เพจวิว เป็นสัญญาณที่ดีว่าผู้ลงทุนไทยเริ่มให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างยั่งยืนมากขึ้น

“ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมกับ MSCI ผู้ให้บริการด้านการลงทุนที่ครบวงจรของโลก เผยแพร่ข้อมูลผลการประเมินด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียนไทยเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับมุมมองที่หลากหลาย โดยมุ่งหวังว่าข้อมูล ESG จะเป็นส่วนหนึ่งในข้อมูลพื้นฐานที่ผู้ลงทุนใช้พิจารณาหลักทรัพย์ที่จะเลือกลงทุน และมีส่วนช่วยขับเคลื่อนการพัฒนางานด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียนไทย” ดร. รินใจกล่าว

จิตรา เฮ็ปเบิร์น Head of APAC ESG Client Coverage ของ MSCI กล่าวว่า MSCI ยินดีที่ได้มีส่วนให้ผู้ลงทุนไทยเข้าถึงข้อมูลด้านความยั่งยืนของ บจ. ที่จัดทำโดย MSCI เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดย MSCI มุ่งมั่นที่จะยกระดับความโปร่งใสและมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล ESG ของ บจ. ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการลงทุนที่ยั่งยืนเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รวบรวมข้อมูลด้านความยั่งยืนของ บจ. ไทย ได้แก่ ผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ (CG Report) ข้อมูลรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) ข้อมูลสมาชิกในดัชนี SETTHSI และ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลผลการประเมินด้าน ESG จากองค์กรชั้นนำระดับโลก Arabesque S-Ray และ Vigeo Eiris รวมถึงล่าสุด MSCI เพื่อให้ผู้ลงทุนไทยได้รับข้อมูลในมุมมองที่หลากหลายและครบถ้วนมากขึ้น โดยสามารถติดตามได้ที่เมนู “ESG Information” ที่เว็บไซต์ www.settrade.com

“SET…Make it Work for Everyone”