ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ดีแทคประกาศนโยบายสวัสดิการเท่าเทียมให้พนง. LGBTQ

ดีแทคประกาศนโยบายสวัสดิการเท่าเทียมให้พนง. LGBTQ

29 มิถุนายน 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

29 มิถุนายน 2564 – ดีแทคได้ประกาศนโยบายสวัสดิการ เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความเท่าเทียม สำหรับพนักงานกลุ่ม LGBTQ (เลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล ทราน​เจนเดอร์ เควียร์) หรือ กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ นโยบายดังกล่าว เน้นย้ำจุดยืนของดีแทคในการไม่ทนต่อการเลือกปฏิบัติทางเพศสภาพและรสนิยมทางเพศ อีกทั้งได้เพิ่มความครอบคลุมสวัสดิการพนักงานสำหรับคู่สมรสตามกฎหมาย ให้กับพนักงานกลุ่ม LGBTQ และคู่สมรสเพศเดียวกันด้วย นอกเหนือจากนั้น ดีแทคยังมอบสิทธิการลาเพื่ออุปการะบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย และการลาป่วยเพื่อการผ่าตัดแปลงเพศของพนักงาน โดยดีแทคคาดว่านโยบายสวัสดิการเท่าเทียมนี้จะช่วยขับเคลื่อนความหลากหลายและความมีส่วนร่วม (diversity & inclusion) ในองค์กรอย่างแท้จริง อันจะช่วยยกระดับผลิตภาพการทำงานและประสบการณ์ของลูกค้าในระยะยาว

นางสาวนาฎฤดี อาจหาญวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค กล่าวว่า “ดีแทคนั้น มุ่งส่งเสริมการปฏิบัติที่เท่าเทียมสำหรับลูกค้าและพนักงานของเราทุกคน เราไม่อดทนต่อการเลือกปฏิบัติทางเพศสภาพ รสนิยมทางเพศ อายุ เชื้อชาติ หรือ ศาสนา ทุกรูปแบบ แนวปฏิบัติดังกล่าวนั้น เป็นส่วนหนึ่งของหลักธรรมาภิบาล (Code of Conduct) ของเรามาอย่างยาวนาน และนโยบายสำหรับพนักงานกลุ่ม LGBTQ นี้ ถือเป็นการเน้นย้ำจุดยืนของเราในเรื่องความหลากหลาย อีกทั้งเป็นการปรับเปลี่ยนให้สวัสดิการสำหรับพนักงานของเรานั้นมีความเท่าเทียมยิ่งขึ้น และคำนึงถึงทุกแง่มุมในการใช้ชีวิต นับตั้งแต่การแต่งงาน ไปจนถึงเรื่องสุขภาพ และการดูแลบุตร การประกาศใช้นโยบายที่มีความเท่าเทียมมากขึ้นสำหรับพนักงานกลุ่ม LGBTQ นั้นจะช่วยขับเคลื่อนความหลากหลายและการมีส่วนร่วมจากทั่วทั้งองค์กรของเรา ดังที่ปรากฏในผลวิจัยจำนวนมากว่าองค์กรที่มีคะแนนด้านความหลากหลายสูงนั้น มีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จมากกว่าองค์กรที่มีความหลากหลายน้อยกว่า”

สวัสดิการดังกล่าวซึ่งปัจจุบันดีแทคมอบให้กับคู่สมรสตามกฎหมาย จะถูกปรับเปลี่ยนให้ครอบคลุมถึงคู่สมรสเพศเดียวกันที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าอาศัยอยู่ร่วมกันและมีความสัมพันธ์แบบผูกมัดระยะยาว

  • พนักงานมีสิทธิขอลาหยุดเพื่อเข้าพิธีสมรสได้ไม่เกิน 6 วัน และการขอรับเงินช่วยเหลือการสมรสเป็นจำนวน 5,000 บาท
  • สิทธิในการลาฌาปนกิจครอบครัวได้ไม่เกิน 15 วัน และสิทธิในการรับเงินช่วยเหลือเป็นจำนวน 10,000 บาท
  • สิทธิในการซื้อประกันสุขภาพและแพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับครอบครัวในราคาของบริษัท

นอกเหนือจากนี้ ดีแทคยังปรับเปลี่ยนให้การลาเพื่อการผ่าตัดแปลงเพศของพนักงานถือเป็นการลาป่วย และเพิ่มสิทธิการลาเพื่อรับอุปการะบุตรโดยชอบด้วยกฏหมายที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ได้ไม่เกิน 7 วันด้วย

ในปี 2563 รายงานจาก McKinsey ชี้ว่าองค์กรที่มีความหลากหลายทางเพศนั้นมีแนวโน้มประสบความสำเร็จสูงกว่าองค์กรที่มีความหลากหลายน้อยกว่าถึง 48 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ ข้อมูลของสำนักข่าว Financial Times ยังระบุว่ากองทุนที่เน้นลงทุนในบริษัทที่ดำเนินงานบนแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) นั้นสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนกว่า 340 พันล้านดอลลาร์ (ราว 10.9 ล้านล้านบาท) ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ซึ่งความหลากหลายและการมีส่วนร่วมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเสาหลักด้านสังคม ภายใต้แนวคิด ESG

“ที่ดีแทค เรามีบุคลากรที่หลากหลาย ตั้งแต่ต่างอายุไปจนถึงต่างเชื้อชาติ การให้ความสำคัญด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน LGBTQ ของเรา ถือเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามต่อเนื่องเพื่อสร้างให้ดีแทคเป็นผู้นำในด้านการมีสถานที่ทำงานที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เราเชื่อว่าเรากำลังทำในสิ่งที่ถูกต้อง และสิ่งนี้จะช่วยให้เราสามารถส่งมอบบริการที่ดียิ่งขึ้นสำหรับลูกค้า ซึ่งเราให้การดูแลเสมือนสมาชิกครอบครัว องค์กรธุรกิจที่เปิดกว้างให้พนักงานได้เป็นตัวเองอย่างเต็มที่ในที่ทำงานนั้นจะสามารถทำผลงานได้ดีกว่า” นางสาวนาฎฤดีกล่าว

การประกาศนโยบายสวัสดิการเท่าเทียมในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลอง Pride Month ของดีแทค ซึ่งก่อนหน้านี้ดีแทคได้มีการเปิดตัวฟีเจอร์กรอบรูปบน Facebook ให้บุคคลทั่วไปดาวน์โหลด เพื่อร่วมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจนี้ด้วย สามารถศึกษาเกี่ยวกับ dtac’s Code of Conduct ได้ที่นี่

……

dtac announces equal benefits for LGBTQ employees

29 June 2021 – dtac has announced a set of policies to foster inclusion of its lesbian, gay, bisexual, transgender and queer (LGBTQ) employees. The policies reaffirm that dtac has zero tolerance for discrimination based on gender and sexual orientation, while also offering new benefits for LQBTQ employees. The benefits dtac offers to legally wed couples will now be offered to same-sex couples in committed relationships. In addition, dtac now offers parental leave for adoptions and medical leave for gender reassignment surgery. dtac expects the policies to foster diversity and inclusion, which will in turn increase productivity and improve services.

Nardrerdee Arj-harnwongse, Chief People Office of Total Access Communication PLC, or dtac, said, “dtac is passionately committed to the equal treatment of all our customers and employees. We have zero tolerance for discrimination based on gender, sexual orientation, age, ethnicity, or religion. This has long been part of our code of conduct. Our new policy for LGBTQ employees reaffirms our existing position on diversity. But it also extends our benefits to be fairer and more inclusive in every aspect of our employees’ lives, from marriage to health and parenting. The net result of fairer policies for LGBTQ is to drive our diversity and inclusion across the whole organization. There is a lot of evidence that organizations scoring highly on diversity outperform their peers.”

The following benefits currently offered to legally wed couples will be extended to same-sex couple who can demonstrate that they are partners in a committed relationship within a single household.

  • Matrimony leave of up to six days and an allowance of 5,000 baht.
  • Funeral leave of up to 15 days a year and an allowance of 10,000 baht for the death of a family member.
  • The right to purchase family health plans and health checkups at company rates.

In addition, dtac will now treat sexual reassignment surgery as part of medical leave. A seven-day will also be granted to all parents adopting a child under the age of one.

In 2020, McKinsey revealed that the most gender-diverse organizations are 48 percent more likely to outperform their least diverse peers. They are also more valuable. Funds focused on companies with strong commitments to Environmental, social, and governance (ESG) criteria attracted US$340 billion dollars in investment in the past two years according to the Financial Times. (Diversity and inclusion are part of the social pillar in ESG criteria.)

“At dtac, we have a very diverse employee base spanning multiple generations and nationalities. Protecting and fostering the wellbeing of our LGBTQ employees is part of our continued efforts to be a leader for inclusion at work. We believe it is the right thing to do and that it translates to better service where every dtac customer is treated like family. Businesses where employees can bring their whole self to work are quite simply better businesses,” said Ms. Nardrerdee.

The announcement is part of dtac’s support for Pride Month, which also saw the release of support badges on Facebook for the public. dtac’s Code of Conduct can be found here.