ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > BAM มอบนม UHT ให้สถานสงเคราะห์บ้านเด็กกำพร้าลอเรนโซ

BAM มอบนม UHT ให้สถานสงเคราะห์บ้านเด็กกำพร้าลอเรนโซ

30 มิถุนายน 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

นางจันทร์จิรา มะลิต้น ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์และจำหน่ายทรัพย์ภาคตะวันออก บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เป็นตัวแทนมอบนมกล่อง UHT รสจืดจำนวน 2,160 กล่อง ให้แก่ สถานสงเคราะห์บ้านเด็กกำพร้าลอเรนโซ จังหวัดชลบุรี เพื่อการบริโภคสำหรับเด็กเล็กในอุปการะ เป็นการเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง และพัฒนาการที่ดีสำหรับเด็ก โดย BAM ได้จัดซื้อนมกล่อง UHT ดังกล่าว จากสหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรโคนม ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19โดยเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ BAM ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด -19