ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ไทยประกันชีวิตมอบผ้าห่มแก่โรงพยาบาลสนาม (ผู้สูงอายุบางขุนเทียน)

ไทยประกันชีวิตมอบผ้าห่มแก่โรงพยาบาลสนาม (ผู้สูงอายุบางขุนเทียน)

5 พฤษภาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิตมอบผ้าห่มแก่โรงพยาบาลสนาม (โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน)

แพทย์หญิงประกายพรึก ทั่งทอง รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายการแพทย์) โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน รับมอบผ้าห่มไทยประกันชีวิต จำนวน 500 ผืน มูลค่า 100,000 บาท จาก นางสาววราภรณ์ ลีกุลนิมิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงาน สายงานส่งเสริมกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ใช้ขณะพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนาม ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน