ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > SAM เปิดตัว “ธรัฐพร เตชะกิจขจร” นั่งเก้าอี้ MD คนใหม่

SAM เปิดตัว “ธรัฐพร เตชะกิจขจร” นั่งเก้าอี้ MD คนใหม่

31 พฤษภาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร

SAM เปิดตัว “ธรัฐพร เตชะกิจขจร” นั่งเก้าอี้ MD คนใหม่ มุ่งสร้างความเชื่อมั่นเชิงรุก ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมปักหมุด “คลินิกแก้หนี้ by SAM” ลดปัญหาหนี้ครัวเรือนของไทย

คณะกรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) ได้มีมติแต่งตั้ง นายธรัฐพร เตชะกิจขจร ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ บสส. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร อายุ 52 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) จากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเทค (Virginia Tech) ประเทศสหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์การทำงานในภาคธุรกิจการเงินและการลงทุนอย่างยาวนาน เคยร่วมงานกับ กลุ่มบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นเวลากว่า 16 ปี โดยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด เป็นตำแหน่งสุดท้าย หลังจากนั้น ได้เข้าร่วมงานกับบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 5 ปี ในตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร

นายธรัฐพร กล่าวว่า รู้สึกยินดีและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ SAM หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของระบบสถาบันการเงินมาอย่างแข็งแกร่งมากว่า 20 ปี รวมทั้งเป็นองค์กรที่ได้รับมอบหมายจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้เป็นผู้ดูแล โครงการคลินิกแก้หนี้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการเชิงรุกอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนของประเทศในภาวะปัจจุบัน และเชื่อมั่นว่า ความรู้และประสบการณ์จากการทำงานและการมีส่วนร่วมในการผลักดันในสถาบันการเงินหลายแห่งที่มีขนาดใหญ่และมีคุณภาพ จะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อน SAM ให้บรรลุเป้าหมายในฐานะที่เป็นหนึ่งในเครื่องมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของภาครัฐ อันจะนำไปสู่ความมั่นคงและความเติบโตของประเทศในระยะยาว

เกี่ยวกับ SAM
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ภาครัฐที่มีบทบาทในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของระบบสถาบันการเงินอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม