ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > KBank Private Banking ส่ง K-SUSTAIN-UI กองทุนยั่งยืนหนึ่งเดียวในไทย

KBank Private Banking ส่ง K-SUSTAIN-UI กองทุนยั่งยืนหนึ่งเดียวในไทย

25 พฤษภาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวศิริพร สุวรรณการ Managing Director – Financial Advisory Head, Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย

KBank Private Banking สานต่อกลยุทธ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืน ส่ง K-SUSTAIN-UI กองทุนยั่งยืนหนึ่งเดียวในไทย ที่สร้างกำไรด้วย LONG – SHORT Strategy

KBank Private Banking (เคแบงก์ ไพรเวทแบงกิ้ง) เดินหน้าตอกย้ำแนวทางการขับเคลื่อนภาคการลงทุนไทยสู่ความยั่งยืนทั้งในมิติของกระบวนการและเป้าหมาย โดยที่ผ่านมาได้นำเสนอกองทุนภายใต้ธีมความยั่งยืนแก่ลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวโน้มที่กำลังมาแรง จากเงินทุนไหลเข้าและกองทุนใหม่ ๆ ในตลาด ล่าสุดเปิดตัวกองทุน K-SUSTAIN-UI (K Sustainable Long-Short Fund Not for Retail Investors) ที่เน้นลงทุนในหุ้นที่สร้างกำไร ทั้งจากหุ้นที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นไปสู่ความยั่งยืน โดยเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) 24-28 พฤษภาคม 2564

นางสาวศิริพร สุวรรณการ Managing Director – Financial Advisory Head, Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า KBank Private Banking เชื่อว่าเทรนด์ลงทุนด้านความยั่งยืนเป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว จากหลักการธนาคารแห่งความยั่งยืนของธนาคารกสิกรไทย ที่เน้นเสริมสร้างความสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ล้วนมีส่วนสำคัญในการผลักดันแนวคิดการลงทุนในธีมธุรกิจเพื่อความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างยั่งยืน

ในขณะที่ทุกเม็ดเงินที่ลงทุนยังสนับสนุนธุรกิจที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แก่โลกอย่างแท้จริง ในช่วงตลอดหลายปีที่ผ่าน ธนาคารได้แนะนำกองทุนภายใต้ธีมความยั่งยืนแก่ลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น K-HIT K-CHANGE และ K-CLIMATE ซึ่งเป็นแสดงให้เห็นว่าการลงทุนอย่างยั่งยืน ไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ บริการทางการเงิน และโอกาสทางการศึกษา เพื่อช่วยยกระดับสังคม และความเป็นอยู่ของคนในสังคมให้เท่าเทียมกันด้วย

ล่าสุด KBank Private Banking ร่วมกับ บลจ.กสิกรไทย ได้นำเสนอกองทุนใหม่ K-SUSTAIN-UI* กองทุนยั่งยืนกองแรกของไทย ที่ใช้ LONG – SHORT Strategy เน้นลงทุนสร้างกำไร ทั้งจากหุ้นที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นไปสู่ความยั่งยืน โดย K-SUSTAIN-UI จะทำการลงทุนผ่านกองทุนหลัก JPMorgan Funds – Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund, Class JPM S2 (perf) (acc) – USD ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนใน 5 กลุ่มธุรกิจเมกะเทรนด์ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงและสร้างความเติบโตโดยไม่ทิ้งความเสียหายไว้กับโลก (Sustainability Megatrend) ได้แก่

    1. การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition)
    2. การดูแลสุขภาพ (Health and Wellness)
    3. โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาหรือบริการทางการเงินอย่างเท่าเทียม (Empowerment)
    4. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency)
    5. เทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน (Technology for Sustainability)

โดยกลุ่มธุรกิจที่สามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้ จะได้รับประโยชน์จากกำไร และการเติบโตที่มากขึ้น จะกลายเป็นผู้ชนะ ในขณะที่บริษัทที่ไม่สามารถปรับตัวได้จะเผชิญกับความเสี่ยงกับการถดถอย และกำไรที่ลดลงของบริษัท แล้วกลายเป็นผู้แพ้ได้ในที่สุด

ทั้งนี้ JP Morgan Asset Management ผู้บริหารกองทุนหลัก มีประสบการณ์กว่า 25 ปี ทั้งในการซื้อหุ้น (Long) ที่มีโอกาสเติบโตมาถือไว้เพื่อกำไรในอนาคต และการขายหุ้น (Short) ที่มีแนวโน้มราคาลดลง หรือที่เรียกว่าLong – Short Strategy ทำให้กองทุน K-SUSTAIN-UI มีความพิเศษกว่ากองทุนยั่งยืนอื่น ๆ ในตลาดประเทศไทย เพราะไม่เพียงเข้าซื้อหุ้น อย่างเดียว แต่จะซื้อหุ้น (Long) ที่คาดหวังว่าจะสร้างผลดำเนินงานได้ดี จากการปรับตัวไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต ซึ่งราคา ณ ปัจจุบันยังไม่ได้สะท้อนถึงความเติบโต และ จะขายหุ้น (Short) ที่ราคาแพงเกินไปในปัจจุบัน หรือหุ้นที่อาจจะเสียโอกาสจากการไม่ยอมปรับตัว หรือไม่มีความสามารถในการปรับตัวไปสู่ความยั่งยืนเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงตลาดขาลง ด้วยกลยุทธ์นี้ ทำให้สามารถสร้างโอกาสและผลตอบแทนจากทั้งหุ้นที่จะเป็นผู้ชนะและผู้แพ้ ยิ่งไปกว่านั้นยังช่วยลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน อีกด้วย

ด้วยประสบการณ์ของ JP Morgan Asset Management ที่สามารถเฟ้นหาผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม มาเป็นผู้จัดการกองทุนย่อย หรือ Sub-Advisor ทั้งหมด 7 กอง 1.ตลาดเกิดใหม่ 2.ตลาดจีน 3.ตลาดยุโรป 4.กลุ่มสุขภาพ 5.กลุ่มสาธารณูปโภค 6.กลุ่มผู้บริโภค เทคโนโลยี สื่อ และโทรคมนาคม และ7.การมีส่วนร่วมการเปลี่ยนแปลงบริษัทผ่านการถือหุ้น ซึ่งผู้จัดการกองทุนเหล่านี้ จะมาช่วยบริหารการลงทุนภายใต้ 5 ธีมความยั่งยืนที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้กลยุทธ์ Long – Short สามารถสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกในทุกวัฏจักร จัดการผ่านช่วงเวลาที่หุ้นมีความผันผวนได้ดี และสามารถทำกำไรจากการชอร์ตหุ้นได้

“ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนหลัก JPMorgan Funds – Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund, Class JPM S2 (perf) (acc) – USD เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ให้ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 15.53% (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564) และด้วยกลยุทธ์ Long-Short และความสามารถของ Sub-Advisor ในปี 2563 ในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ดัชนีตลาดหุ้นโลก (MSCI World) ปรับลงไปกว่า 21% แต่กองทุนหลักปรับลงเพียง 9.44% เท่านั้น โดย KBank Private Banking แนะนำให้ลงทุนในระยะยาว เพราะยิ่งลงทุนระยะยาว และลงทุนผสม จะช่วยลดความผันผวนของพอร์ตได้ เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น และ ช่วยโลกยั่งยืนได้อีกด้วย” นางสาวศิริพร กล่าวปิดท้าย

K-SUSTAIN-UI สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น เสนอขาย วันที่ 24-28 พฤษภาคม 2564 สอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติมติดต่อไพรเวทแบงค์เกอร์ที่ดูแลหรือติดต่อ KBank Private Banking Contact Center 02-8888811

……

KBank Private Banking adheres to its sustainability investing strategy, introducing K-SUSTAIN-UI – Thailand’s only sustainability fund that generates profits with a long-short strategy

KBank Private Banking (KPB) has reinforced its strategy of leading the Thai investment sector towards sustainability in terms of processes and goals. In line with the prevailing trend, as seen from the launch of new funds focusing on sustainable investing, KPB has continually introduced sustainability-themed funds to take advantage of the current fund inflows. As of today, KPB has unveiled K-SUSTAIN-UI (K Sustainable Long-Short Fund Not for Retail Investors) which focuses on generating profits from stocks that are positively or negatively affected by the transition towards sustainable business operations. The Fund’s initial public offering (IPO) will take place from May 24 to 28, 2021.

Ms. Siriporn Suwannagarn, Managing Director, Financial Advisory Head, Private Banking Group, KASIKORNBANK (KBank), said, “KPB believes that the sustainability investing trend will offer stable long-term returns. K-SUSTAIN-UI is launched in line with the principles of a Bank of Sustainability established by KBank, and thus focused on balance in three dimensions, i.e., economy, society and environment. Sustainability-themed investment has been arranged to ensure that investors will receive sustainable returns on investment while also supporting businesses that have brought positive changes to the world. Over the past several years, KBank has recommended investment in sustainability-themed funds, including K-HIT, K-CHANGE and K-CLIMATE. Sustainability Investing not only involve climate change issues but also equitable access to health services, financial services and educational opportunity in order to elevate the society and well-being of people.”

Recently, KPB collaborated with KASIKORN ASSET MANAGEMENT (KAsset) in introducing the new K-SUSTAIN-UI, which uses the long-short strategy to focus on generating profit from shares that either benefit or do not profit from the transition of business operating guidelines towards sustainability. K-SUSTAIN-UI will invest in JPMorgan Funds – Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund, Class JPM S2 (perf) (acc) – USD (Master Fund) at not less than 80 percent of NAV on average in any accounting period. This master fund has a policy of investing sustainability megatrends in five business categories: 1) energy transition; 2) health and wellness; 3) empowerment; 4) resource efficiency; and 5) technology for sustainability. The businesses that can make adjustments in response to market demand will benefit from higher profit and growth, and will emerge as the winners. Meanwhile, companies that fail to make such adjustments will be at risk of deterioration in performance and profit. Therefore, they could eventually become losers.

JP Morgan Asset Management, which manages the master fund, has more than 25 years of experience in simultaneously buying shares (long positions) that have growth potential and selling shares (short positions) that may decline in terms of value, or the so-called long-short strategy, in order to make K-SUSTAIN-UI stand out from other sustainability funds in the Thai market. This strategy is not about buying regular shares, but taking long positions with shares that are expected to perform well from their future adjustment towards sustainability, although their present value may have yet to reflect growth. This strategy will also focus on short positions, or selling shares that are presently overpriced or that have the potential to lose as they fail to adjust – or may simply not have the ability to adjust – towards sustainability in order to reduce risks during market downturns. In short, this strategy can create both opportunities and returns from shares whether they become winners or losers. Additionally it can mitigate volatility in investment portfolios, as well.

JP Morgan Asset Management is experienced in finding fund managers with special expertise in each industry to become sub-advisors in all seven funds: 1. Emerging markets, 2. Chinese market, 3. European market, 4. Healthcare, 5. Public utility, 6. Consumer technology, media and telecommunications, and 7. Equity participation. These sub-advisors would help facilitate investment management under the five aforementioned sustainability megatrends with the use of long-short strategy in order to generate positive returns under any circumstances, navigating periods of stock market volatility with ease while also being able to take profits from short positions.

Ms. Siriporn said in closing, “Since its inception in February 2020, the master fund, JPMorgan Funds – Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund, Class JPM S2 (perf) (acc) – USD, offered returns of 15.53 percent [data as of May 20, 2021]. In 2020, while the COVID-19 outbreak contributed to a 21 percent decrease in the MSCI World index, the master fund fell by a mere 9.44 percent due to long-short strategy and sub-advisors’ ability. KBank Private Banking recommends a long-term and mixed investment portfolio as it will help mitigate the portfolio volatility while also providing opportunities for higher returns and driving global sustainability.”

K-SUSTAIN-UI is reserved for institutional and ultra-high net worth individual investors only. IPO period is May 24-28, 2021. For more information, please contact your private banker, or call the KBank Private Banking Contact Center at 02-888-8811.