ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > FIT Auto ร่วมสู้ภัย โควิด-19 มอบน้ำยาฆ่าเชื้อสนง.เขตคลองเตย

FIT Auto ร่วมสู้ภัย โควิด-19 มอบน้ำยาฆ่าเชื้อสนง.เขตคลองเตย

5 พฤษภาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสมสฤษฎิ์ ตรีประเสริฐสุข ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจบริการยานยนต์ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ร่วมส่งมอบน้ำยาฆ่าเชื้อเบนซาโคเนียมคลอไรด์ (Benzalkonium Chloride หรือ BKC) จำนวน 50 ถัง รวมทั้งสิ้น 225 ลิตร พร้อมกระบอกฉีดน้ำขวดสเปรย์ จำนวน 450 ชิ้น มูลค่า 120,000 บาท ให้แก่ นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย สำหรับนำไปใช้เช็ดหรือฉีดพ่นในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อยับยั้งเชื้อโรค แบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อไวรัส เพิ่มความปลอดภัยและลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 กลับมาแพร่ระบาดมากขึ้น

นอกจากนี้ FIT Auto ยังร่วมดูแลคนไทยอย่างต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด – 19 สำหรับลูกค้า FIT Auto สามารถนำรถเข้ามารับบริการตรวจเช็กสภาพรถ 35 รายการ และรับบริการเช็ดฆ่าเชื้อ COVID-19 บริเวณ 4 จุดเสี่ยงบนรถยนต์ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564 รวมทั้งยังมอบความห่วงใยบุคคลากรทางการแพทย์ โดยสามารถนำรถเข้ารับบริการอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคและขจัดกลิ่น พร้อมตรวจเช็กสภาพรถ 35 รายการ และเช็ดฆ่าเชื้อ COVID-19 บริเวณ 4 จุดเสี่ยงบนรถยนต์ ได้ฟรี ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 ที่ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ทุกสาขา สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1365 Contact Center