ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > AIS 5G ติดตั้งเครือข่ายสื่อสาร “ศูนย์แรกรับและส่งต่อผู้ป่วย” แห่งแรก ที่อาคารนิมิบุตร

AIS 5G ติดตั้งเครือข่ายสื่อสาร “ศูนย์แรกรับและส่งต่อผู้ป่วย” แห่งแรก ที่อาคารนิมิบุตร

2 พฤษภาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายวสิษฐ์ วัฒนศัพท์ หัวหน้าฝ่ายงานปฏิบัติการและสนับสนุนด้านเทคนิคทั่วประเทศ AIS

AIS 5G ติดตั้งเครือข่ายสื่อสาร “ศูนย์แรกรับและส่งต่อผู้ป่วย” แห่งแรก ที่อาคารนิมิบุตร เสริมศักยภาพทุกขั้นตอนการทำงานทั้ง AIS 5G/ Hotline /ระบบติดตามและจัดการรถรับ-ส่งผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 จากจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงข้อจำกัดของบุคลากรในการบริหารจัดการรับผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนามทำให้เกิดผู้ป่วยตกค้างก่อนเข้าสู่ระบบการรักษาเป็นจำนวนมาก กระทรวงสาธารณสุขจึงได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน โดยตั้ง ศูนย์แรกรับและส่งต่อผู้ป่วย (Pre Admission Center) ขึ้นที่อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ โดย AIS 5G ได้เข้าไปทำงานสนับสนุนภาคสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องทันที ด้วยศักยภาพ AIS 5G และสรรพกำลังด้านเทคโนโลยี เข้าเชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย ที่ศูนย์แรกรับและส่งต่อผู้ป่วยแห่งแรก

นายวสิษฐ์ วัฒนศัพท์ หัวหน้าฝ่ายงานปฏิบัติการและสนับสนุนด้านเทคนิคทั่วประเทศ AIS อธิบายว่า “ศูนย์แรกรับและส่งต่อผู้ป่วย (Pre Admission Center) ไม่ใช่โรงพยาบาลสนาม แต่เป็นจุดแรกรับผู้ป่วยที่ยืนยันการติดเชื้อจากที่พักเข้าสู่ระบบการรักษา ซึ่งจะเป็นจุดแรก ก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้กระจายสู่วงกว้าง นับว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีความสำคัญอย่างมากเพราะถ้าศูนย์แรกรับและส่งต่อผู้ป่วยทำงานได้อย่างรวดเร็ว ก็จะช่วยลดปริมาณผู้ป่วยตกค้างที่ต้องรอการประสานได้”

เครือข่ายสื่อสารจึงยังคงเป็นหัวใจสำคัญเช่นเดิมสำหรับการทำงาน เพื่อบริหารจัดการภาพรวมของบุคลากรภาคสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงให้ผู้ป่วยได้สื่อสารคลายความกังวล โดย AIS ติดตั้งเครือข่าย ทั้ง AIS 5G ,4G และ Free Wifi พร้อมกับเบอร์ Hotline รวมกว่า 40 คู่สาย รวมถึง ระบบติดตามและจัดการรถสำหรับรับส่งผู้ป่วย จำนวน 40 คัน เพื่อเชื่อมต่อการทำงานให้บุคลากรทางการแพทย์ทั้งระบบ ตั้งแต่การประสานงาน ระบบคัดกรอง รถรับส่ง ข้อมูลผู้ป่วยและข้อมูทางการแพทย์ให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

“โดยในส่วนของศูนย์แรกรับและส่งต่อผู้ป่วย อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ นั้น เราได้เข้าติดตั้งเครือข่าย และระบบสื่อสารต่างๆ ให้พร้อมใช้งานได้แล้วทันทีหลังจากเปิดรับผู้ป่วย และกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมสนับสนุนการทำงานภาคสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การทำงานของทีม AIS ยังคงเดินหน้า เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย อย่างเต็มความสามารถ” นายวสิษฐ์กล่าว