ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ฟีนิกซ์ พี-วัน เปิดตัวสถานีบริการน้ำมัน-ประจุไฟฟ้าแบรนด์ “ฟีนิกซ์สเตชั่น”

ฟีนิกซ์ พี-วัน เปิดตัวสถานีบริการน้ำมัน-ประจุไฟฟ้าแบรนด์ “ฟีนิกซ์สเตชั่น”

3 เมษายน 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายโกศล แสงรังษี กรรมกรผู้จัดการ บริษัทฟีนิกซ์ พี-วัน จำกัด

เมื่อวันที่ 1 เมษาน 2564 บริษัท ฟีนิกซ์ พี-วัน จำกัด ได้จัดงานแนะนำ” ฟีนิกซ์สเตชั่น” สถานีบริการน้ำมันและประจุไฟฟ้า แบรนด์ใหม่

นำยโกศล แสงรังษี กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟีนิกซ์ พี-วัน จำกัด และบริษัท พาวเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท์ จำกัด เปิดเผยว่าบริษัท ฟีนิกซ์ พี-วัน จำกัด เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสองบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการด้านพลังงานคือบริษัท ภาคภิญโญ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจค้าน้ำมัน และการขนส่งน้ำมันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผนึกกำลังกับบริษัท พาวเวอร์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ แมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน โดยทั้งสองบริษัทนี้ได้จัดตั้งบริษัท ฟีนิกซ์ พี-วัน จำกัด ขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันและประจุไฟฟ้าแบรนด์ใหม่ในตลาดค้าน้ำมันของประเทศไทยในนาม “ฟีนิกซ์สเตชั่น” ทั้งนี้ ฟีนิกซ์สเตชั่น มีแนวคิดที่จะเป็นสถานีบริการน้ำมันยุคใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ควบคู่ไปกับการมุ่งพัฒนาและเข้าถึงชนบทอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำคววมเจริญก้าวหน้า โดยการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างรายได้ และพัฒนาเศรษฐกิจให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ ประธานยุทธศาสตร์การตลาด บริษัท ฟีนิกซ์ พี-วัน จำกัด เปิดเผยว่า concept ของสถานีบริการน้ำมันและอัดประจุไฟฟ้าฟีนิกซ์สเตชั่น แบรนด์น้องใหม่นี้ ไม่ได้เป็นเพียงสถานีบริการน้ำมัน เหมือนสถานีบริการน้ำมันรายอื่นทั่วๆ ไป แต่จุดแข็งของที่แตกต่างจากรายอื่น คือการมุ่งเน้นให้บริการพลังงานด้านอื่นๆควบคู่ไปกับพลังงานน้ำมันได้แก่ พลังงานโซลา และพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนและผู้ใช้บริการในชนบทได้มีโอกาสเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีตามมาตรฐานในราคาที่ต่างจากรายอื่น โดยยังคำนึงถึงความปลอดภัยในการให้บริการอีกด้วยนอกจากนี้ฟีนิกซ์สเตชั่น ยังเป็นมากกว่าสถานีบริการน้ำมันและพลังงานเพราะต้องการตอบสนองความต้องการของชุมชน และเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการที่อยู่ในชนบท ฟีนิกซ์สเตชั่นยังได้มีแนวคิดที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมด้วยการสร้างศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้ชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสาร ความบันเทิงในรูปแบบต่างๆใน สถานีบริการของฟีนิกซ์สเตชั่นอีกด้วย

“แนวคิดของฟีนิกซ์สเตชั่น จึงมิได้เป็นแค่เพียงสถานีบริการน้ำมันเท่านั้น แต่เรายังเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่จะมีส่วนร่วมพัฒนาให้ชุมชนมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ปลุกชีวิตในชุมชนให้เกิดการพัฒนา นำความเจริญก้าวหน้า และเติมเต็มชีวิตของชาวชนบท จึงมุ่งเน้นตลาดที่จะจัดตั้งสถานีบริการน้ำมันและพลังงานในต่างจังหวัดโดยเน้นเส้นทางหรือถนนสายรองจุดที่คู่แข่งไปไม่ถึง หรือคู่แข่งไม่สนใจ หรือคู่แข่งไม่คิดจะไป ฟีนิกซ์ สเตชั่นจะไปเติมเต็มให้ จะเปลี่ยนคู่แข่งเป็นพันธมิตร”

สำหรับผู้ที่สนใจจะร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจทางการค้ากับฟีนิกซ์สเตชั่น หรือร่วมอุดมการณ์เดียวกัน ฟีนิกซ์ สเตชั่นมีความยินดี และขอต้อนรับพันธมิตรคู่ค้าทุกราย ส่วนผู้ที่ต้องการจะทำธุรกิจสถานีบริการน้ำมันของฟีนิกซ์สเตชั่น เรามีแนวคิดว่าคู่ค้าจะต้องลงทุนน้อย คืนทุนไว และได้รับผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุด ผู้ที่สนใจจะร่วมเป็น พันธมิตรธุรกิจทางการค้ากับฟีนิกซ์สเตชั่นไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการสถานีน้ำมัน หรือผู้ที่จะร่วมเป็นคู่ค้าในสถานีน้ำมันฟีนิกซ์สเตชั่น สามารถติดต่อมาได้ที่ บริษัท ฟีนิกซ์ พี-วัน จำกัด โทร.02-044-2525