ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ดีแทคยืนหยัดได้ต่อเนื่อง สอดรับกับขีดความพึงพอใจด้านการใช้งานของลูกค้าที่สูงขึ้น

ดีแทคยืนหยัดได้ต่อเนื่อง สอดรับกับขีดความพึงพอใจด้านการใช้งานของลูกค้าที่สูงขึ้น

30 เมษายน 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

30 เมษายน 2564 – บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1/64 มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งไตรมาส และกลับมามีรายได้จากบริการที่มั่นคงหลังจากขาดทุนติดต่อกัน 4 ไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด-19 บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการทำตลาดกลุ่มลูกค้าคนไทย ส่งผลให้มีสัญญาณการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เร่งเปิดให้บริการพร้อมการขยายเครือข่ายคลื่นความถี่ 700 MHz ทำให้ประสบการณ์ของลูกค้าดีขึ้นอย่างชัดเจน

นายชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “เรายินดีที่ได้เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวในช่วงต้นแม้ว่าจะมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง จากการเร่งเปิดใช้งานคลื่น 700 MHz อย่างต่อเนื่องซึ่งครอบคลุมพื้นที่ใช้งานถึงสองในสามของประชากร ลูกค้าของเราได้ประสบการณ์ใช้งานที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น และสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ให้บริการเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถขยายบริการ 5G ไปยัง 6 จังหวัดหัวเมืองใหญ่ของทุกภาค และจะขยายสถานีฐานไปยังพื้นที่ที่มีการใช้งานหนาแน่นตลอดทั้งปี 2564 เรายังคงพัฒนาการใช้งานเทคโนโลยี 5G บนคลื่น 26 GHz หรือคลื่น mmWave ซึ่งเป็นคลื่นความถี่สูงร่วมกับพันธมิตรทางอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ดีแทคยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และส่งมอบประสบการณ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านการลงทุนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เรายังเดินหน้าปรับองค์กรให้ทันสมัย โดยเร่งเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล และลดความซับซ้อนของกระบวนการทำงานและปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งนอกจากในส่วนของการเติบโตหลัก เรายังมั่นใจในแนวทางการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน ผ่านโครงการต่างๆตลอดปีนี้”

ณ สิ้นไตรมาส 1/64 ดีแทคมีจำนวนผู้ใช้บริการทั้งหมดอยู่ที่ 19.1 ล้านราย เพิ่มขึ้น 229,000 รายจากไตรมาสก่อน จากการฟื้นตัวและการมุ่งทำตลาดในกลุ่มลูกค้าชาวไทย รายได้จากบริการไม่รวมค่า IC อยู่ในระดับคงที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 จากไตรมาสที่แล้ว และลดลงร้อยละ 7.7 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่รายได้จากบริการหลักลดลงร้อยละ 0.7 จากไตรมาสที่แล้ว และร้อยละ 6.5 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน EBITDA สำหรับไตรมาส 1/64 มีมูลค่า 7.477 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2 จากไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 2.5 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน EBITDA margin (normalized) ในไตรมาส 1/64 อยู่ที่ร้อยละ 43.9 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 38.5 ในไตรมาส 4/63 และร้อยละ 43.7 ในไตรมาส 1/63 เป็นผลมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยกำไรสุทธิไตรมาส 1/64 อยู่ที่ 822 ล้านบาท

นายนกุล เซห์กัล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงิน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “รายได้จากการบริการของเรายังคงทรงตัวเป็นครั้งแรก หลังจากขาดทุนติดต่อกันสี่ไตรมาส สอดคล้องไปกับการเพิ่มขึ้นของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง นี่เป็นผลมาจากแผนการฟื้นตัวที่มีประสิทธิภาพของดีแทค จากการมุ่งเน้นทำตลาดคนไทยในประเทศ ควบคู่ไปกับผลกระทบที่ดีจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ความพยายามอย่างต่อเนื่องของเราในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผล ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน OPEX ของเครือข่ายลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร (SG&A) ที่ควบคุมได้ดี ในไตรมาสที่ 1/64 เราเร่งการลงทุนเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว วินัยทางการเงินของเราส่งผลให้อัตรา EBITDA margin อยู่ในระดับที่ดี ในขณะที่การลงทุนในเครือข่ายได้พิสูจน์แล้วว่าทำให้ประสบการณ์ของลูกค้าดีขึ้น”

ดีแทคปรับแนวโน้มสำหรับปี 2564 ในส่วนของรายได้จากการให้บริการไม่รวมค่า IC จากลดลงในอัตราร้อยละที่เป็นเลขหลักเดียวในระดับต่ำ เป็น คงที่ จนถึง ลดลงในอัตราร้อยละที่เป็นเลขหลักเดียวในระดับต่ำ และ EBITDA จากลดลงในอัตราร้อยละที่เป็นเลขหลักเดียวในระดับต่ำ เป็น คงที่ จนถึง เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละที่เป็นเลขหลักเดียวในระดับต่ำ ในขณะที่คงแนวโน้มด้านค่าใช้จ่ายลงทุนที่ 1.3 -1.5 หมื่นล้านบาท

ตัวเลขสำคัญทางการเงินในไตรมาส 1/64 (หลัง TFRS 15 และ 16)

  • รายได้จากการให้บริการไม่รวมค่า IC 14.149 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 7.7 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
  • EBITDA อยู่ที่ 7.477 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2 จากไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 2.5 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
  • อัตรากำไร EBITDA (normalized) อยู่ที่ร้อยละ 43.9
  • กำไรสุทธิ 822 ล้านบาท

Sustained recovery alongside measurable improvement in customer experience

30 April 2021 – Total Access Communication PLC., or dtac, reported another quarter of positive subscriber net-adds and a return to stabilized service revenues following four consecutive quarters of loss due to the impact of the pandemic. The Company’s continued focus on the Thai mass market yielded encouraging signs of sustained recovery while the new 700 MHz spectrum, with its accelerated rollout plan, drove clear improvement in customer experience.

Sharad Mehrotra, dtac’s Chief Executive Officer, said, “We are pleased to see early signs of recovery despite the ongoing pandemic. Thanks to the aggressive rollout of the 700MHz network, which already covers two-thirds of the population, our customers are experiencing improved network coverage and capacity. In addition, we can now offer 5G services in six major cities and will expand 5G capability to more sites in high-traffic areas throughout 2021. We continue to explore 5G use cases on the mmWave spectrum, in collaboration with various industry partners.

As a customer-centric challenger, our priority remains to deliver high-speed experience through continued investments in our network. Furthermore, we see good traction from our modernization journey, aimed at accelerating digital transformation and organizational simplification. In addition to the core growth area, we are confident in our approach on structural efficiencies through a number of identifiable initiatives throughout this year.”

At the end of Q121, total subscriber base stood at 19.1 million, a 229,000 gain QoQ from sustained recovery and following dtac’s focus on the Thai mass market. Service revenues excluding IC stabilized at 0.5% QoQ and declined 7.7% YoY, while core service revenues declined slightly at 0.7% QoQ and 6.5% YoY. EBITDA for Q121 amounted to THB 7,477 million, a 12.2% QoQ increase and 2.5% YoY decrease. EBITDA margin (normalized) was at 43.9% in Q121, increasing from 38.5% in Q420 and from 43.7% in Q120 as a result of structural efficiencies. Net profit for Q121 amounted to THB 822 million.

Nakul Sehgal, dtac’s Chief Financial Officer, said, “Along with continued net addition of customers, our service revenue stabilized for the first time after four consecutive quarters of loss. This was a result of our effective recovery plan following our focus on Thai mass market coupled with favorable impact from the government stimulus programs. Our sustained effort on structural efficiencies resulted in lower network OPEX QoQ and YoY and well-controlled selling, general and administrative expense (SG&A). In Q121, we accelerated our capital investments to ensure speedy delivery of improved customer experience. Our financial discipline resulted in healthy EBITDA margin while our strategic network investment yielded measurable customer experience improvement.”

dtac revised guidance for 2021 on service revenue excluding IC from low single-digit decline to flat to low single-digit decline, on EBITDA from low single-digit decline to flat to low single-digit growth and maintained capital expenditure level at THB 13-15 billion.

Key financial indicators in Q121 (post-TFRS 15 & 16)

  • Service revenue excluding IC – THB 14,149 million, increasing 0.5% QoQ and declining 7.7% YoY
  • EBITDA – THB 7,477 million, increasing 12.2% QoQ and declining 2.5% YoY
  • EBITDA margin (normalized) – 43.9%
  • Net profit – THB 822 million