ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > เครือซีพี-ทรูดิจิตอลพลัส คิกออฟ “SDGs Game Fest”

เครือซีพี-ทรูดิจิตอลพลัส คิกออฟ “SDGs Game Fest”

15 มีนาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

เครือซีพีและทรูดิจิตอลพลัส จับมือพันธมิตร คิกออฟโครงการ “SDGs Game Fest” สร้างมิติใหม่ครั้งแรกของไทย ชวนร่วมออกแบบเกมออนไลน์หนุนแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้ชนะเลิศจะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 2 แสนบาท พร้อมสนับสนุนทุน 15 ล้านบาท นำไปพัฒนาเกมให้เล่นได้จริง มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมเกมไทยสู่ตลาดโลกในยุคดิจิทัล ขานรับประกาศของสหประชาชาติให้เป็นปีแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

12 มีนาคม 2564 – บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ร่วมมือกับบริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด จัดทำโครงการการแข่งขันออกแบบและพัฒนาเกม SDGs Game Fest การสร้างสรรค์ไอเดียออกแบบและพัฒนาเกม ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ในการแข่งขันออกแบบและพัฒนาเกมที่สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับ SDGs เพื่อร่วมขับเคลื่อนและส่งเสริมการดำเนินงานที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อภายในปี 2573 เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปในวงกว้าง โดยเปิดรับแนวคิด (Concept) และ แผนพัฒนาเกม (Game Development) ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมกว่า 100 ทีม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการคัดเลือก และคาดว่าจะได้ทีมชนะเลิศภายในเดือนมิถุนายน 2564 โดยเกณฑ์การคัดเลือก จะไม่จำกัดเพศและวัย สิ่งสำคัญคือต้องมีความมุ่งมั่นพร้อมสร้างสรรค์เกมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ คำนึงถึงความยั่งยืนในทุกมิติ โดยพบว่าผู้สนใจเข้าร่วมโครงการมีช่วงอายุค่อนข้างหลากหลาย ตั้งแต่อายุ 12-70 ปี

สำหรับทีมชนะเลิศ จะได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล มูลค่า 200,000 บาท รวมไปถึงทุนเพื่อพัฒนาเกมให้สามารถใช้เล่นได้จริง จำนวน 15 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล และรางวัลชมเชย 2 รางวัล โดยเป้าหมายของโครงการคือ เกมจะถูกนำไปพัฒนาให้ใช้ได้จริงและนำไปจัดแสดงในงาน Thailand Game Show 2022 ต่อไป

นายนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กล่าวว่า “เครือเจริญโภคภัณฑ์ ยืนยันความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบ บนพื้นฐานของหลักบรรษัทภิบาล ก้าวสู่อนาคตแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อโลก เพื่อคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งต่อยอดความสำเร็จจากเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2563 ด้วยการประกาศยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมเป้าหมาย Net Zero Carbon และ Zero Waste สู่ปี 2573 และผนึกกำลังร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติทั้ง 17 ข้อภายในปี 2573 อีกด้วย ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายอย่างยิ่งและต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายดังกล่าว”

ในการนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้จัดทำโครงการ SDGs Game Fest เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทุกเพศทุกวัยได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบพัฒนาเกมออนไลน์ที่จะช่วยส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะองค์กรภาคเอกชน ได้ร่วมมือกับพันธมิตรจากทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสร้างเกม ได้แก่ กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) โครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ทรู แอกซิออน อินเตอร์แอกทีฟ จำกัด (True Axion Interactive) ซึ่งบริษัททั้งสองนี้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มนักพัฒนาเกมออนไลน์ที่มีชื่อเสียงในระดับอาเซียน ร่วมออกแบบและพัฒนาเกมที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อาทิ การขจัดความยากจน การลดความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคม การแก้ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่จะสื่อสารหลัก คือ กลุ่มเยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจ

รายงานของ Nielsen Company ระบุว่า เมื่อปี 2563 อุตสาหกรรมเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟ มีรายได้ประมาณ 1.4 แสนล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 4.2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12% ซึ่งเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในประเด็นนี้ ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวเสริมว่า “การจัดทำโครงการนี้นับเป็นโอกาสดีที่จะเสริมจุดแข็งของธุรกิจเกมไทย ด้วยการพัฒนาบุคลากรผ่านการออกแบบและพัฒนาเกมในเชิงสร้างสรรค์ เครือฯ จึงยินดีอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนศักยภาพของทุกคนในการออกแบบและพัฒนาเกมที่สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความยั่งยืนและเกมนี้น่าจะเป็นต้นแบบแก่ประเทศต่าง ๆ ได้นำไปใช้จริง ซึ่งจะส่งเสริมอาชีพ เพิ่มขีดความสามารถด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมเกมไทยให้เติบโตสู่ตลาดโลก พร้อมสร้างรายได้ ขับเคลื่อนประเทศไทยเป็น Thailand 4.0 และยังเป็นการสนับสนุนสหประชาชาติที่ประกาศให้ปีนี้เป็นปีแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย”