ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ยุติธรรมจับมือ 4 แบงก์รัฐ สอบเส้นทางเงินพ่อค้ายาเสพติด

ยุติธรรมจับมือ 4 แบงก์รัฐ สอบเส้นทางเงินพ่อค้ายาเสพติด

5 กุมภาพันธ์ 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงยุติธรรมจับมือ “ธอส.-ออมสิน-ธ.ก.ส.-ธอท.” เปิดยุทธการ “พาลีปราบยา” ลุยสอบเส้นทางเงินพ่อค้ายาเสพติด

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ในฐานะประธานสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ร่วมประชุมและแถลงข่าว “ยุติธรรมผนึกกำลังสถาบันการเงิน ตามติดเส้นทางการเงินผู้ค้ายาเสพติด” โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมและแถลงข่าว เพื่อสนับสนุนแนวทางการทำงานตามภารกิจของกระทรวงยุติธรรม ภายใต้ชื่อ “พาลีปราบยา” ในการตรวจสอบการใช้บัญชีเงินฝากของสถาบันการเงินเป็นช่องทางในการฟอกเงิน โดยสถาบันการเงินของรัฐทุกแห่ง โดยเฉพาะ 4 สถาบันการเงินที่มีธุรกรรมรับฝากเงิน ประกอบด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) พร้อมให้ความร่วมมือในการดำเนินงานดังกล่าว เพื่อขยายผลสู่การจับกุมผู้ค้ายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการประชุมครั้งนี้ มีนางไลวรรณ ปองเสงี่ยม เลขาธิการ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ นายชัยพร จุฬามณี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกฎหมาย ธอส. ผู้แทนสถาบันการเงินของรัฐ และธนาคารพาณิชย์ร่วมประชุม ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 7-01 กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564