ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > สุดยอดการแสดง ‘การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน’ ปี 2563

สุดยอดการแสดง ‘การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน’ ปี 2563

31 ธันวาคม 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

สุดยอดการแสดง ‘การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน’ ประจำปี 2563 จากโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี จ.เพชรบุรี คว้าถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในงานตัดสินและมอบรางวัล การประกวด ‘การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน’ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นโดย มูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการ ผนึกกำลัง กระทรวงวัฒนธรรม โดย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ เครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มทรู โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ที่ปรึกษา บมจ.ทรู คอร์ปเรชั่น พร้อมผู้สนับสนุน ได้แก่ ธนาคารออมสิน จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน โดยสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ให้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละภูมิภาค ผ่านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่นนั้น ๆ

โดยในรอบชิงชนะเลิศนี้ ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ซึ่งผู้ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี จ.เพชรบุรี การแสดงลำตัดต่อต้านการทุจริต รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 100,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนแจ้งวิทยา จ.สงขลา การแสดงโนรารวมใจ ต้านภัยทุจริต รับรางวัลถ้วยเกียรติยศ จากกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 80,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก) จ.เชียงใหม่ การแสดงฟ้อนซอปูจา พุทธรรมาต้านทุจริต รับถ้วยเกียรติยศ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 60,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลป จ.นครปฐม การแสดงพื้นบ้านต่อต้านการทุจริต รับรางวัลถ้วยเกียรติยศ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 40,000 บาท ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ

ในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน 208 ทีม 64 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งคณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกจนเหลือ 8 ทีมที่เป็นที่สุดของการประกวด ‘การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน’ โดยการแสดงที่เข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 8 ทีม จะได้รับการนำไปเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อต่างๆ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น อย่างต่อเนื่อง