ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > เดอะมอลล์ กรุ๊ป ผนึกไทยประกันชีวิต และพันธมิตรธุรกิจ ชวนเป็นหนึ่งใน “วัคซีนเพื่อคนไทย”

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ผนึกไทยประกันชีวิต และพันธมิตรธุรกิจ ชวนเป็นหนึ่งใน “วัคซีนเพื่อคนไทย”

25 ธันวาคม 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ผนึกไทยประกันชีวิต และพันธมิตรธุรกิจ เชิญชวนเป็นหนึ่งใน 1 ล้านคนไทย ระดมเงินบริจาคสนับสนุน โครงการ “วัคซีนเพื่อคนไทย” ต้านไวรัสโควิด-19

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด หนึ่งในภาคีโครงการ “วัคซีนเพื่อคนไทย” ของมูลนิธิซียูเอ็นเทอร์ไพรส์ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผนึกกำลัง 7 พันธมิตรธุรกิจ ได้แก่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลล์ จำกัด และบริษัท ลาซาด้า จำกัด เชิญชวนพนักงาน และลูกค้า ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนนักวิจัยไทย ค้นคว้า วิจัย และผลิตวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 โดยคนไทยเพื่อคนไทย

โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยได้พัฒนาโครงการ “วัคซีนเพื่อคนไทย” ผ่าน 2 ช่องทาง โดยรับบริจาคท่านละ 500 บาท จำนวน 1 ล้านสิทธิ์ (จำกัด 1 คนต่อ 1 สิทธิ์) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สำหรับขั้นตอนและช่องทางการรับบริจาคสมทบทุน โครงการ “วัคซีนเพื่อคนไทย” มีรายละเอียด ดังนี้

1.สแกน QR CODE เพื่อลงทะเบียนและรับสิทธิ์การบริจาคที่ www.CUEnterprise.co.th

  • กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
  • รับ QR CODE ส่วนตัวสำหรับ ทำการบริจาค 500 บาท โดย 1 เลขประจำตัวประชาชนต่อ 1 QR CODE เท่านั้น

2.เปิด Mobile Banking Application ของธนาคารใดก็ได้ สแกน หรือ อัพโหลด QR CODE ที่ได้รับ เพื่อบริจาคโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มูลนิธิซียูเอ็นเทอร์ไพรส์ เมื่อเสร็จสิ้นการทำรายการจะได้รับ Bill Payment เป็นหลักฐาน

ไทยประกันชีวิตขอเชิญชวนคนไทยที่มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน เพื่อผลักดันให้เกิดการผลิตวัคซีนของคนไทย เพื่อคนไทย และเพื่อให้ประเทศไทยก้าวข้ามผ่านวิกฤติการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน