ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > “ภาวะโลกรวน” ชนะประกวดเรียก “Climate Change” ในภาษาไทย

“ภาวะโลกรวน” ชนะประกวดเรียก “Climate Change” ในภาษาไทย

17 ธันวาคม 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้เข้ารอบ 20 คนสุดท้่าย

น่านแซนด์บอกซ์ประกาศผลผู้ชนะเลิศคว้า 1 ล้านบาท จากกิจกรรมคิดคำเรียกชื่อ Climate Change เป็นภาษาไทย

โครงการน่านแซนด์บอกซ์ปลื้มคนไทยใส่ใจ ค้นคว้า หาข้อมูล เรื่อง Climate Change มากขึ้น มีผู้ร่วมแคมเปญส่งคำเรียกชื่อClimate Change เป็นภาษาไทยมากกว่า 4,000 คน พร้อมเผยโฉมหน้าผู้ชนะเลิศคว้าเงินรางวัล 1 ล้านบาท จากโครงการ Words Change the World “คำพูดเปลี่ยนโลก” ที่จัดกิจกรรมประกวดคิดคำเรียกชื่อ Climate Change เป็นภาษาไทยแบบสั้นๆ เข้าใจง่าย พร้อมอธิบายที่มาและแนวคิดของคำเรียกชื่อที่สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา ผลกระทบ และการแก้ปัญหา Climate Change อย่างเป็นรูปธรรม

คำเรียกชื่อ Climate Change ภาษาไทยที่ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 1 ล้านบาท ได้แก่ “ภาวะโลกรวน” โดยนายพนัส จั่นสังข์ จากแนวคิดที่ว่าถ้าพูดถึงวิกฤตการณ์ภูมิอากาศที่เรียกทับศัพท์ว่า Climate Change คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่าหมายถึงภาวะโลกร้อนเพียงเท่านั้น ซึ่งจริงๆ แล้ว Climate Change ไม่ได้เจาะจงแค่เรื่องโลกร้อน แต่ยังครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น นํ้าท่วม ไฟป่า ภัยแล้ง ลูกเห็บถล่ม ฝนหลงฤดู พายุรุนแรงขึ้น และอื่นๆ อีกมากมาย เราจะเห็นว่า Climate Change น่ากลัวกว่าที่เราเคยรู้จัก จึงเป็นที่มาของชื่อภาษาไทยว่า “ภาวะโลกรวน” สั้นๆ ติดหูง่าย (จากภาวะโลกร้อนที่คุ้นหู) ได้ใจความ

    ภาวะ สิ่งที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่มักใช้กับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ภาวะเงินเฟ้อ ภาวะเศรษฐกิจ

    โลก ผู้ถูกกระทำ ที่ได้รับผลกระทบจาก Climate Change โดยตรง (รอพวกเราช่วยกันดูแล)

    รวน ความแปรปรวน ไม่แน่ไม่นอน การเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ค่อยดีนัก (ของสภาพภูมิอากาศ)

    จึงมั่นใจว่า “ภาวะโลกรวน” จะทำให้ผู้ฟังเห็นภาพ Climate Change ตรงกัน ตั้งแต่ได้ฟังครั้งแรก

ทั้งนี้ ผลการตัดสินมาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวงการ ทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านงานเขียน นักภาษาศาสตร์ นักวิชาการและนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นักสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ ได้คัดเลือก 20 ผลงานที่ดีที่สุด พร้อมจัดให้มีการสัมภาษณ์เจ้าของผลงาน โดยพิจารณาจากเนื้อหาตรงตามหัวข้อที่กำหนด อธิบายตามโจทย์อย่างชัดเจน ถูกต้อง มีความงดงามของภาษา มีความหมายน่าจดจำ ทันสมัย มีความคิดสร้างสรรค์ และองค์ประกอบอื่นๆ อาทิ ความเรียบร้อย การสะกดคำ นอกจากนี้ ยังเปิดให้คนทั่วไปมีส่วนร่วมโหวตเลือกผลงานที่ชื่นชอบ ซึ่งคะแนนจากการโหวตและการสัมภาษณ์ถือเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนในรอบชิงชนะเลิศ

โครงการ Words Change the World “คำพูดเปลี่ยนโลก” เกิดจากความร่วมมือของโครงการน่านแซนด์บอกซ์ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการ และโครงการรักษ์ป่าน่านเป็นผู้ให้การสนับสนุน ภายใต้เจตนารมณ์ที่ว่า Climate Change ไม่ใช่คำใหม่แต่ก็ใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกที และคนส่วนใหญ่ก็ยังไม่คุ้นเคยและไม่เข้าใจกับคำนี้ จึงอยากให้คนไทยตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่มีความรุนแรงมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อโลกและพวกเราทุกคน จึงได้เกิดที่มาของกิจกรรมประกวดคิดคำเรียกชื่อ Climate Change เป็นภาษาไทยแบบสั้นๆ เข้าใจง่าย ผู้ชนะเลิศได้เงินรางวัล 1 ล้านบาท รางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยรวมอีก 19 รางวัล รวมมูลค่ารวมกว่า1,700,000 บาท สามารถติดตามชมผลงานผู้ได้รับรางวัลได้ทาง https://bit.ly/3nl83H2

ทั้งนี้ มีผู้สนใจส่งประกวดคำเรียกชื่อ Climate Change กว่า 4,000 คำ นับเป็นความภูมิใจที่ว่าอย่างน้อยโครงการนี้ได้ช่วยกระตุ้นให้คนไทยกว่า 4,000 คน ที่ส่งผลงานเข้ามาได้ค้นคว้า ทำความเข้าใจเรื่อง Climate Change มากขึ้นแล้ว และในปี 2564 คำเรียกชื่อ Climate Change เป็นภาษาไทยที่ชนะเลิศ จะถูกนำมาทำแคมเปญโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในเชิงลึกเพื่อให้คำนี้เป็นที่ยอมรับและนำไปใช้ในวงกว้างต่อไป

Nan Sandbox announces the winner of a 1-million-Baht cash prize in the competition to create Thai words for climate change

Initiated by the Nan Sandbox project, the “Words Change the World” program has attracted more than 4,000 participants who created Thai words for climate change, indicating that Thais have become increasingly aware of this issue. A 1-million-Baht cash prize was awarded to the grand-prize winner, whose Thai words for climate change are concise and easy to grasp, and who also provided a description of their origin and concept that reflect an understanding of this problem, its impacts, and how to find tangible solutions to the climate crisis.

The winning Thai words for climate change, which translate as “Erratic global weather conditions”, were created by Mr.Panas Jansang , who has received the 1-million-Baht cash prize. These words were conceived from the fact that when considering the climate crisis, most people usually misunderstand climate change as simply global warming. In fact, climate change not only means global warming, but can also refer to shifting weather patterns which result in flooding, forest fires, drought, hailstorms, unseasonal rain, severe storms and many other extreme weather events. Climate change thus poses a greater threat than what we have perceived up to now. Therefore, the Thai words which mean “Erratic global weather conditions” were created to represent climate change as they are concise and easy to grasp. To elaborate,

“Conditions” are used to refer to an occurrence which invariably stems from man-made circumstances, such as inflation and economic conditions.

“Global” is used to refer to people who are directly affected by climate change (awaiting assistance from us).

“Erratic” is used to refer to unstable, uncertain and deteriorating (weather conditions).

Therefore, the phrase “Erratic global weather conditions” may give people a clearer picture of climate change.

The winning phrase was selected by a panel of judges from diverse fields, including authors, linguists, academics, environmentalists, journalists and public relations specialists. They shortlisted the top 20 entries and conducted interviews with the contestants. The Thai words that mean “climate change” under those entries needed to be precise, accurate, beautifully composed, easy to understand, modern and creative. Other components considered by the judges included the simplicity and spelling of the Thai words. In addition, the public was invited to vote for their favorite entries. The voting and interview scores were part of the scores for the final round.

The “Words Change the World” program stemmed from the cooperation between its organizer, the Nan Sandbox project, and its primary supporter, the Care for Nan Forest project. The purpose of the program is to show that climate change is no longer just another new term but a threat that looms ever closer to us, even if the concept is still unfamiliar or has eluded a majority of people. The “Words Change the World” program aims to raise awareness among Thais towards the intensifying climate change and its impact on the world and its inhabitants. Thus, the idea for a word-crafting competition came into being, with participants asked to use Thai words to signify climate change in a concise and easy-to-understand format. The grand-prize winner will be awarded a cash prize of 1 million Baht, while runner-up and honorable mention winners are set to receive 19 additional prizes totaling 1.7 million Baht. To see the prize winners’ works, please visit https://bit.ly/3nl83H2

Over 4,000 participants submitted their words to the climate change renaming competition – which brought much prestige to this program as it succeeded in motivating over 4,000 Thais to invest their time in researching and comprehending the phenomenon of climate change. For 2021, the Thai phrase chosen for “climate change” will be used in commercials as part of KBank’s promotional campaign to generate in-depth awareness and understanding of the concept, in the hope that it will soon be accepted and used in wider circles.