ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ปตท.สผ. ตั้งงบแผนการดำเนินงาน 5 ปี 23,637 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คาดยอดขายปิโตรเลียมโตเฉลี่ย 6 %

ปตท.สผ. ตั้งงบแผนการดำเนินงาน 5 ปี 23,637 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คาดยอดขายปิโตรเลียมโตเฉลี่ย 6 %

2 ธันวาคม 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ.

กรุงเทพฯ 2 ธันวาคม 2563 – บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เผยแผนการลงทุนปี 2564 และแผนการลงทุน 5 ปี (2564-2568) โดยยังคงรักษากำลังการผลิตจากโครงการหลัก พร้อมเร่งพัฒนาโครงการสำคัญ เพื่อเริ่มการผลิตให้ได้ตามแผนที่วางไว้ รวมถึงกิจกรรมการสำรวจเพื่อการเติบโตในระยะยาว พร้อมแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ ตั้งเป้าปริมาณการขายปิโตรเลียมเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. เปิดเผยว่า ปตท.สผ. ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ไว้ที่ 4,196 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (สรอ.) (เทียบเท่า 132,174 ล้านบาท) โดยแบ่งเป็นรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure หรือ CAPEX) จำนวน 2,588 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 81,522 ล้านบาท) และรายจ่ายดำเนินงาน (Operating Expenditure หรือ OPEX) จำนวน 1,608 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 50,652 ล้านบาท) เพื่อรองรับแผนงานหลัก ดังนี้

1.รักษาปริมาณการผลิตจากโครงการผลิตหลักที่สำคัญ ได้แก่ โครงการเอส 1 โครงการบงกช โครงการอาทิตย์ โครงการในประเทศมาเลเซีย และโครงการซอติก้าในประเทศเมียนมา รวมถึง เตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการโครงการจี 1/61 (แหล่งเอราวัณ) และโครงการจี 2/61 (แหล่งบงกช) โดยได้จัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน 1,943 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 61,204 ล้านบาท)

2.เพิ่มปริมาณการผลิตในอนาคต โดยมุ่งเน้นและผลักดันโครงการหลักที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา ได้แก่ โครงการโมซัมบิก แอเรีย วัน และโครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ให้สามารถเริ่มการผลิตได้ตามแผน และเร่งการพัฒนาโครงการมาเลเซีย ซาราวัก เอสเค 410 บี ซึ่งประสบความสำเร็จในการเจาะสำรวจเมื่อปลายปีที่แล้ว ให้สามารถเข้าสู่ขั้นตอนของการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (Final Investment Decision) โดยบริษัทได้จัดสรรรายจ่ายลงทุนในส่วนนี้ เป็นจำนวนเงิน 493 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 15,530 ล้านบาท)

3.เร่งกิจกรรมการสำรวจเพื่อค้นหาทรัพยากร รองรับการเติบโตในระยะยาว โดยได้จัดสรรรายจ่ายลงทุน จำนวน 152 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 4,788 ล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายในการเจาะหลุมสำรวจและประเมินผลสำหรับโครงการสำรวจในประเทศมาเลเซีย และประเทศเม็กซิโก

สำหรับแผนการลงทุน 5 ปี (2564-2568) นั้น บริษัทได้จัดสรรงบประมาณรวม 23,637 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 734,845 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จากแผนงานดังกล่าว ปตท.สผ. คาดว่าจะสามารถเพิ่มอัตราการเติบโตของปริมาณการขายโดยเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้น (Compound Annual Growth Rate: CAGR) ในช่วง 5 ปี ที่ประมาณร้อยละ 6 ดังนี้

“ปี 2564 ยังคงเป็นปีที่ท้าทายสำหรับธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งมีผลโดยตรงต่อความต้องการใช้พลังงานและราคาน้ำมัน ที่ผ่านมา ปตท.สผ. มีการปรับตัวทั้งในส่วนของโครงสร้างองค์กรและการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดต้นทุนโดยรวม เพื่อให้บริษัทมีความแข็งแกร่งพร้อมรับกับความผันผวน โดยในปีนี้เราได้ทบทวนแผนการลงทุน 5 ปีภายใต้กลยุทธ์ Execute and Expand ซึ่งจะส่งผลให้เรามีการผลิตที่สามารถตอบสนองความต้องการพลังงานของประเทศและยังเติบโตได้ และด้วยโครงสร้างการเงินที่แข็งแกร่ง ประกอบกับกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในแต่ละปี จะสามารถรองรับแผนการลงทุนดังกล่าว รวมทั้ง โอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตแม้ในสถานการณ์ราคาน้ำมันตกต่ำ” นายพงศธร กล่าว

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป โดยศึกษาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ เช่น โครงการ Gas to Power ในประเทศเมียนมา เพื่อต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแหล่งก๊าซธรรมชาติที่บริษัทมีการดำเนินการอยู่แล้ว, การขยายธุรกิจของบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (เออาร์วี) รวมทั้ง การแสวงหาโอกาสการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนอีกด้วย

S1 Project
……

PTTEP sets 5-year investment budget of USD 23,637 million with 6% increase of sales volume target

Bangkok, December 2, 2020 – PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) announces 2021 investment plan and 5-year investment plan (2021-2025) aimed to maintain production volumes from major assets, accelerate key development projects as well as capture new business opportunities for long-term growth, targeting a 5-year Compounded Annual Growth Rate (CAGR) for sales volume of 6%.

Mr. Phongsthorn Thavisin, Chief Executive Officer of PTTEP, said the company has set aside total expenditure for PTTEP and its subsidiaries for 2021 at USD 4,196 million (equivalent to THB 132,174 million), of which USD 2,588 million (equivalent to THB 81,522 million) is allocated for Capital Expenditure (CAPEX) and USD 1,608 million (equivalent to THB 50,652 million) is for Operating Expenditure (OPEX). The key business objectives are as follows;

1.Maintaining production plateau of the existing projects including the S1 Project, the Bongkot Project, the Arthit Project, the Malaysia Project, the Zawtika Project, as well as preparing for planned operations of the G1/61 (Erawan field) and G2/61 Projects (Bongkot field). CAPEX allocation for this plan is totaled USD 1,943 Million (equivalent to THB 61,204 million).

2. Increasing future production volume by advancing the development of major projects including the Mozambique Area 1 Project and the Algeria Hassi Bir Rekaiz Project to start the production as planned. The company will also accelerate development plans of Sarawak SK410B in Malaysia, which made a successful petroleum discovery, in order to reach the Final Investment Decision (FID). CAPEX worth USD 493 million (equivalent to THB 15,530 million) is allocated to support such activities.

3. Accelerating exploration activities to enhance contingent resources for supporting long term growth. Total CAPEX set to expedite these activities is USD 152 million (equivalent to THB 4,788 million), which main activities include the drilling of exploration and appraisal wells in Malaysia and Mexico.

For 5-year investment plan (2021-2025), PTTEP allocates budget of USD 23,637 million (equivalent to THB 734,845 million) with details as the followings.

In accordance with the investment plan, the expected compounded annual growth rate (CAGR) of average petroleum sales volumes in 5-year period is around 6%, as per the details below:

“2021 is going to be another challenging year for the E&P industry due to the uncertainty of Covid-19 pandemic and global economic recovery which continue to have a direct impact on energy demand and oil price. PTTEP has adjusted its organizational structure and business plan especially reducing the unit cost to strengthen the operation and make the company resilient for the volatile market. This year, PTTEP has reviewed its 5-year investment plan, following the key strategy ‘Execute and Expand’ to carry out our mission in serving the domestic demand and ensure the sustainable growth. With a robust capital structure and operating cash flow, the company will be able to support the above investment plan and other business opportunities despite the effect of low oil price environment.” said Mr. Phongsthorn.

Furthermore, aiming to be resilient in the evolving E&P landscape, PTTEP evaluates new business opportunities in the Gas-to-Power value chain in Myanmar where PTTEP can add value to its existing natural gas fields, as well as to scale-up the AI & Robotics Venture (ARV), and seek for investment opportunities in renewable energy.