ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > กรุงไทยแจ้งผู้ได้สิทธิ “คนละครึ่งกลุุ่มเดิม” ที่ได้เงินเพิ่ม 500 บาท จะใช้เงินค่อยกดรับสิทธิ

กรุงไทยแจ้งผู้ได้สิทธิ “คนละครึ่งกลุุ่มเดิม” ที่ได้เงินเพิ่ม 500 บาท จะใช้เงินค่อยกดรับสิทธิ

17 ธันวาคม 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

จากที่กระทรวงการคลังประกาศลงทะเบียน โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 พร้อมเปิดรับลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมอีก 5 ล้านคน ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น

ทั้งนี้ในส่วนของผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งกลุ่มเดิม สามารถกดปุ่มยืนยันการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยจะใช้จ่ายวงเงิน 3,000 บาทเดิม ได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 และใช้จ่ายวงเงินเพิ่มอีก 500 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 ซึ่งปุ่มยืนยันการเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง ระยะที่ 2 จะปรากฏเตือนบนหน้าแอปพลิเคชันทุกครั้งจนกว่าผู้ได้รับสิทธิเดิมจะกดยืนยันรับสิทธิ และปุ่มดังกล่าวจะไม่มีวันหมดอายุ

ต่อประเด็นนี้ทางธนาคารกรุงไทยแจ้งว่า สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิคนละครึ่ง จำนวน 10 ล้านคนที่ได้รับสิทธิไปแล้ว ถ้าจะเข้าไปกดรับสิทธิเพิ่มอีก 500 บาท ไม่ต้องรีบเข้าไปกดรับสิทธิ เนื่องจากท่านได้สิทธินั้นอยู่แล้ว เมื่อท่านจะใช้เงิน ค่อยเข้าไปกดยืนยันรับสิทธิ 500 บาท เพิ่ม เพื่อไม่ให้เกิดการแออัดในการเข้าใช้งานในแอปเป๋าตัง ซึ่งสิทธิ 500 บาท เริ่มใช้ได้วันที่ 1 มกราคม 2564 ซึ่งท่านสามารถเข้าไปกดรับสิทธิ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 มีนาคม 2564