ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > กรุงไทยหนุนวิจัยวัคซีนโควิด เตรียมแพลตฟอร์มรองรับบริจาคโครงการ“วัคซีนเพื่อคนไทย”18 ธ.ค.นี้

กรุงไทยหนุนวิจัยวัคซีนโควิด เตรียมแพลตฟอร์มรองรับบริจาคโครงการ“วัคซีนเพื่อคนไทย”18 ธ.ค.นี้

15 ธันวาคม 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย

ธนาคารกรุงไทย สนับสนุนการค้นคว้า วิจัย และผลิตวัคซีนโควิด-19ในไทยเพื่อคนไทย เตรียมพร้อมแพลตฟอร์ม และโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงิน ให้กับมูลนิธิซียูเอ็นเทอร์ไพรซ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับการรับบริจาคเงินจาก 1 ล้านคน คนละ 500 บาท ในโครงการ “วัคซีนเพื่อคนไทย” มั่นใจเปิดรับบริจาควันแรก 18 ธ.ค.นี้ ระบบเสถียร ไม่สะดุด

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ตามที่มูลนิธิซียูเอ็นเทอร์ไพรซ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกับองค์กรพันธมิตร จัดทำโครงการรับบริจาค เพื่อสนับสนุนนักวิจัยไทย ค้นคว้า วิจัย และผลิตวัคซีนต้านโควิด- 19 ในประเทศไทย (วัคซีนของคนไทยเพื่อคนไทย) โดยมีเป้าหมายรับบริจาคเงินจาก 1 ล้านคน คนละ 500 บาท จะเริ่มเปิดรับบริจาควันแรกในเวลา 09.00 น. วันที่18 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

ธนาคารกรุงไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดำเนินการแพลตฟอร์มและโครงสร้างพื้นฐานด้านการชำระเงิน (payment) ให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถรองรับการรับบริจาคจากประชาชนจำนวน 1 ล้านคน เนื่องจากระบบการชำระเงินของธนาคาร มีความพร้อมและสามารถรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากในเวลาเดียวกัน เห็นได้จากการสนับสนุนโครงการต่างๆ ของภาครัฐหลายโครงการในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งมีจำนวนผู้ลงทะเบียนพร้อมกันจำนวนมาก เช่น ชิมช้อปใช้ เราไม่ทิ้งกัน และคนละครึ่ง เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เพิ่มความสามารถในการรองรับการทำธุรกรรมให้กับระบบถึง 6 เท่า เพื่อรองรับโครงการนี้ จึงมั่นใจว่าการเปิดรับบริจาควันแรก ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 จะเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ไม่สะดุด

ทั้งนี้ แพลตฟอร์มและโครงสร้างพื้นฐานของธนาคารที่เตรียมไว้ สามารถรองรับการบริจาคได้จากโมบายแบงกิ้งทุกธนาคาร มีความสะดวกสบายและมีขั้นตอนง่ายในการเข้าถึง เพียงกรอกเลขบัตรประชาชน เพื่อสร้าง คิวอาร์โค้ด บนเว็บไซต์ www.CUEnterprise.co.th ของจุฬาฯ หลังจากนั้นนำคิวอาร์โค้ดไปสแกนจ่ายเงิน ด้วย โมบายแบงกิ้งของธนาคาารใดก็ได้ หรือหากยังไม่มีโมบายแบงกิ้ง สามารถบริจาคผ่านสาขาของธนาคารที่มีอยู่กว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ ระบบของธนาคารยังสามารถติดตามข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ และระบบจะปิดรับบริจาคทันที เมื่อยอดครบ 500 ล้านบาท

นอกจากสนับสนุนด้านการทำแพลตฟอร์มรองรับการบริจาคแล้ว ธนาคารได้ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ “วัคซีนเพื่อคนไทย” ผ่านสื่อต่างๆ ของธนาคาร เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมกันบริจาค เป็นการสนับสนุนให้เกิดการผลิตวัคซีนโควิด-19 เพื่อคนไทย หากมีข้อสังสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการบริจาค สามารถติดตามข้อมูลได้จากเว็บไซต์ www.CUEnterprise.co.th หรือโทร 02-5765- 500