ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > บล.เกียรตินาคินภัทร รวบ 3 รางวัล SET Awards 2020 การันตีความเป็นเลิศ ท่ามกลางสถานการณ์ผันผวน

บล.เกียรตินาคินภัทร รวบ 3 รางวัล SET Awards 2020 การันตีความเป็นเลิศ ท่ามกลางสถานการณ์ผันผวน

17 ธันวาคม 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

บล.เกียรตินาคินภัทร รวบ 3 รางวัล SET Awards 2020 การันตีความเป็นเลิศท่ามกลางสถานการณ์ผันผวน

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) นำโดย นายศุภโชค ศุภบัณฑิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ และนายอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ รับ 3 รางวัลยอดเยี่ยมจาก SET Awards ประจำปี 2020 ด้วยผลการดำเนินงานอันโดดเด่น ท่ามกลางสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงรอบด้าน ได้แก่ 1. รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการแก่นักลงทุนสถาบันยอดเยี่ยม (Securities Company Awards) 2. รางวัลธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุนยอดเยี่ยม (Deal of the Year Award) ด้านการควบรวมกิจการ จากธุรกรรมการเข้าซื้อกิจการและการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (GLOW) โดยบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) และ 3.รางวัลธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุนยอดเยี่ยม (Deal of the Year Award) ด้านการควบรวมกิจการ จากธุรกรรมการรวมกิจการระหว่างธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (TMB) และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (TBANK)

ทั้งนี้ รางวัลสะท้อนถึง Business Excellence หรือความเป็นเลิศในการปรับธุรกิจให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนการคัดสรรบุคลากร เทคโนโลยี และพันธมิตรที่แข็งแกร่ง เพื่อขยายศักยภาพของการให้บริการ โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563