ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ‘ธนาคารกรุงเทพ’ จับมือ ‘ฮั่วเซ่งเฮง’ เปิดให้เทรดทองออนไลน์ Real Time ผ่านบัญชีเงินฝาก FCD