ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ไทยพาณิชย์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมบริการ SCB e-Withholding Tax ถึง 31 ธ.ค.64

ไทยพาณิชย์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมบริการ SCB e-Withholding Tax ถึง 31 ธ.ค.64

13 พฤศจิกายน 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

ธนาคารไทยพาณิชย์ ตอกย้ำบทบาทการเป็นสถาบันการเงินหลักของประเทศที่ร่วมสานยุทธศาสตร์ National E-Payment ขยายสู่ทุกภาคส่วนด้วยความมุ่งมั่น ครั้งนี้ขานรับกรมสรรพากรกระตุ้นให้ภาคธุรกิจหันมาใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) มากยิ่งขึ้น โดยธนาคารไทยพาณิชย์ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมบริการหักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (บริการ SCB e-Withholding Tax) ทุกรายการระยะยาวแบบข้ามปีให้กับผู้ประกอบการที่สมัครใช้บริการตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเริ่มต้นใช้งานและเปิดรับประสบการณ์ของระบบ e-Withholding Tax ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยอำนวยความสะดวกในกระบวนการทางภาษี ลดขั้นตอนและต้นทุนจากภาระการจัดทำและยื่นแบบรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ขจัดข้อผิดพลาดในการดำเนินการให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น พร้อมช่วยโลกลดปริมาณการใช้กระดาษ

นายศิโรตม์ วิชยาภัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน GTS และ Ecosystems ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า การดำเนินยุทธศาสตร์ National E-Payment ของประเทศไทยมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง โครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินในรูปแบบดิจิทัลได้พลิกโฉมไปจากอดีต โดยเฉพาะระบบการชำระเงินแบบ Any ID (พร้อมเพย์) ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจ นับเป็นความสำเร็จจากแรงขับเคลื่อนของทุกภาคส่วนร่วมกัน ดังนั้น การผลักดันระบบภาษีและเอกสารธุรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้แพร่หลายในปัจจุบันจึงเป็นความท้าทายสำหรับทุกคนที่จะร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอีกครั้ง

ธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะสถาบันการเงินหลักของประเทศ พร้อมสนับสนุนกรมสรรพากรอย่างเต็มที่ในการช่วยส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเข้ามาสู่ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-withholding Tax) มากยิ่งขึ้น เพราะเป็นอีกก้าวสำคัญของการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบของประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จึงจัดแคมเปญ “SCB e-withholding Tax สมัครภายใน 31 มี.ค.64 ใช้ฟรีตลอดปี 2564” โดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมบริการหักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ทุกรายการให้กับผู้ประกอบการที่สมัครใช้บริการ SCB e-Withholding Tax สำหรับผู้ประกอบการที่สมัครใช้บริการตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและจูงใจให้ผู้ประกอบการทุกกลุ่มทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ และธุรกิจเอสเอ็มอีเข้ามาใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เพราะเชื่อว่าเมื่อได้ใช้งานจริงแล้วจะมองเห็นประโยชน์ของระบบ e-Withholding Tax ที่มีต่อตัวธุรกิจ และคู่ค้า ตลอดจนเป็นการยกระดับระบบภาษีของประเทศที่มีความโปร่งใส ทันสมัย เท่าทันต่อสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลปัจจุบัน

ทั้งนี้ บริการ SCB e-Withholding Tax จะมีธนาคารไทยพาณิชย์เป็นตัวกลางดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับกรมสรรพากรแทนผู้ประกอบการ มีจุดเด่นในการอำนวยความสะดวก ช่วยลดขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารในการจัดส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้กับกรมสรรพากร ช่วยลดต้นทุน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย และช่วยให้บริษัททำธุรกรรมได้รวดเร็วคล่องตัวยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบรายงานการโอนเงินได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบธนาคารออนไลน์เพื่อธุรกิจ (SCB Business Net) โดยกระบวนการจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะผ่านระบบดิจิทัล ในอีกทางหนึ่งจึงช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากปริมาณการใช้เอกสารในรูปแบบกระดาษที่ลดลง ซึ่งเรามั่นใจว่ามีผู้ประกอบการจำนวนมากที่พร้อมจะเปลี่ยนมาใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอกนิกส์ ด้วยมีประสิทธิภาพในการจัดการและคล่องตัวมากกว่ารูปแบบเดิม พร้อมเป็นระบบหักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ได้รับการยอมรับและใช้งานอย่างกว้างขวางในอนาคต

ลูกค้าธุรกิจที่สนใจสนใจสมัครใช้บริการ SCB e-Withholding Tax สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Business Call Center 0 2722 2222