ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > อีอีซี มอบชุดหุ่นยนต์ “มดบริรักษ์” ช่วยบุคคลากรทางการแพทย์ลดเสี่ยงโควิด 19 ให้ 4 รพ.ในอีอีซี

อีอีซี มอบชุดหุ่นยนต์ “มดบริรักษ์” ช่วยบุคคลากรทางการแพทย์ลดเสี่ยงโควิด 19 ให้ 4 รพ.ในอีอีซี

23 พฤศจิกายน 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

อีอีซี มอบชุดหุ่นยนต์ “มดบริรักษ์” ช่วยบุคคลากรทางการแพทย์ลดเสี่ยงโควิด 19 ให้กับ 4 โรงพยาบาลใหญ่ในอีอีซี

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีส่งมอบชุดระบบหุ่นยนต์ “มดบริรักษ์” โดยมี นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก เป็นผู้มอบ ให้กับ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี ) 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพุทธโสธร โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลชลบุรี และโรงพยาบาลบางละมุง เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ ลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ยกระดับบริการสาธารณสุขในพื้นที่อีอีซี ช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีสูงต่อเนื่อง โดยพิธีมอบหุ่นยนต์ฯมีผู้เข้าร่วมงาน อาทิ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา และบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่อีอีซี เข้าร่วม ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมราชสมบัติ โรงพยาบาลชลบุรี

สำหรับชุดระบบหุ่นยนต์ “มดริรักษ์” เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) มอบทุน สนับสนุนให้สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าธนบุรี (FIBO) จัดสร้าง ชุดหุ่นยนต์บริรักษ์ ประกอบด้วย 3 รูปแบบ ได้แก่ หุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ (SOFA) สามารถควบคุมทางไกลจากห้องส่วนกลาง แสดงการรักษาที่เชื่อมโยงข้อมูลระบบของโรงพยาบาล และวีดิโอคอล สนทนาโต้ตอบกับผู้ป่วยแบบเรียลไทม์ หุ่นยนต์ทำหน้าที่ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ (CARVER) และหุ่นยนต์บริการเฉพาะจุด (Service Robot) สามารถเคลื่อนที่อัตโนมัตจากการควบคุมทางไกลจากห้องส่วนกลาง โดยขณะนี้ ได้ติดตั้งระบบหุ่นยนต์ให้โรงพยาบาลชลบุรีเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะทยอดติดตั้งให้ครบทั้ง 4 โรงพยาบาลในพื้นที่อีอีซี ภายในเดือนธันวาคม 2563

ชุดระบบหุ่นยนต์ “มดบริรักษ์” เป็นนามพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลช่วงสถานการณ์โควิด 19