ThaiPublica > เกาะกระแส > กรุงไทยประเมินพิษโควิด-19 รายได้หด ธุรกิจไหนเสี่ยง “ซมไข้ยาวนาน” มากถึง 26% > Slide ตรวจสุขภาพความแข็งแกร่งของธุรกิจไทย-ไปต่อหรือพอแค่นี้ final