ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ชุมชนบึงบางซื่อได้บ้านใหม่ ชูต้นแบบชุมชนเมืองเข้มแข็ง > 5_ชาวชุมชนบึงบางซื่อ เเละนายกรัฐมนตรี ถ่ายรูปร่วมกันบริเวณบึงน้ำของชุมชน

5_ชาวชุมชนบึงบางซื่อ เเละนายกรัฐมนตรี ถ่ายรูปร่วมกันบริเวณบึงน้ำของชุมชน

11 กันยายน 2020


ป้ายคำ :