ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > น่านแซนด์บอกซ์ชวนคิดคำเรียกชื่อ “Climate Change” เป็นภาษาไทยชิงรางวัล 1 ล้านบาท

น่านแซนด์บอกซ์ชวนคิดคำเรียกชื่อ “Climate Change” เป็นภาษาไทยชิงรางวัล 1 ล้านบาท

15 กันยายน 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

น่านแซนด์บอกซ์ชวนคิดคำเรียกชื่อ Climate Change เป็นภาษาไทยชิงรางวัล 1 ล้านบาท

โครงการน่านแซนด์บอกซ์ จัดทำโครงการ Words Change the World “คำพูดเปลี่ยนโลก” เพื่อชวนคนไทยหันมาเรียนรู้ สนใจปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกหรือ Climate Change โดยจัดกิจกรรมประกวดคิดคำเรียกชื่อ Climate Change เป็นภาษาไทยแบบสั้นๆ เข้าใจง่าย พร้อมอธิบายที่มาและแนวคิดของคำเรียกชื่อ ผู้ชนะเลิศได้เงินรางวัล 1 ล้านบาท เปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 25 ต.ค. 63 ประกาศผล 15 ธ.ค. 63 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.reanrooclimatechange.com

โครงการ Words Change the World “คำพูดเปลี่ยนโลก” ได้จัดกิจกรรมประกวดคิดคำเรียกชื่อ Climate Change มีวัตถุประสงค์ให้คนไทยตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่มีความรุนแรงมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อโลกและพวกเราทุกคน ผ่านกิจกรรมที่ทำให้เกิดการค้นคว้า หาข้อมูล ร่วมกันแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง โดยคิดคำเรียกชื่อ Climate Change เป็นภาษาไทยแบบสั้น ๆ เข้าใจง่าย พร้อมอธิบายที่มาและแนวคิดของคำเรียกชื่อที่สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา ผลกระทบ และการแก้ปัญหา Climate Change อย่างเป็นรูปธรรม

ผู้สนใจร่วมกิจกรรมต้องเป็นประชาชนคนไทยมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ – 25 ตุลาคม 2563 สามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบออนไลน์ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อส่งทางไปรษณีย์ ประกาศผลวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ แต่ละบุคคลสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่ www.reanrooclimatechange.com ผู้ชนะเลิศจะได้เงินรางวัล 1 ล้านบาท สำหรับรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยรวม 19 รางวัล จะได้รับเงินและของรางวัลอื่น ๆ รวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท

โครงการ Words Change the World “คำพูดเปลี่ยนโลก” เป็นหนึ่งในโครงการที่ถ่ายทอดเจตนารมณ์ และต้องการสื่อสารถึงวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมายของ ”โครงการน่านแซนด์บอกซ์” ในความพยายามแก้ไขปัญหา Climate Change ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งมีป่าต้นน้ำที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเป็นการบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
…….
Nan Sandbox invites the public to join a competition in creating Thai words for climate change to win a 1 million Baht cash prize

The Nan Sandbox project has unveiled the “Words Change the World” program, which is intended to raise awareness of climate change among Thai people. The general public is invited to join the competition to create Thai words for climate change which must be short, precise and easy to grasp, together with a description of their origin and concept. The grand prize winner of the competition will be awarded a cash prize of 1 million Baht. Interested persons are invited to send their work from now until October 25, 2020, and the list of the winners will be announced on December 15, 2020. For more information, please visit www.reanrooclimatechange.com.

The “Words Change the World” program features a contest for the creation of Thai words referring to climate change. It is intended to raise awareness among Thais of the erratic global weather conditions that have increased in severity and have in turn affected all of us. The activity will encourage participants to search for information and take part in solving this problem in a tangible manner. The Thai words that mean climate change must be precise and easy to understand, and each participant must provide the description of their origin and concept that must reflect an understanding of climate change, its impacts, and how to find tangible solutions to the climate crisis.

Persons interested in participating in the “Words Change the World” program must be Thai nationals, aged 15 years or older. Entries can be submitted online or via postal mail (contestants are required to download and submit an official entry form in this case) from today until October 25, 2020. The results are scheduled to be announced on December 15, 2020. The Thai words for climate change submitted by each contestant must not exceed 50 characters. For more details and to apply, please visit www.reanrooclimatechange.com. The winner will get a cash prize of 1 million Baht. Cash and 19 additional prizes valued at over 700,000 Baht will be awarded to runner-up and honorable mention winners.

The “Words Change the World” program aims to carry out the intent, vision and objective of the Nan Sandbox project through a collaborative effort to combat the problem of climate change alongside the government, businesses and locals of Nan – a province that is home to forests that exist at the headwaters of the Nan River, one of the main tributaries of the Chao Phraya River. The Nan Sandbox project involves a special form of land management which intends to sustainably regulate the use of natural resources and limit effects on the environment.