ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > BAM มอบคอมพิวเตอร์ โรงพักด่านขุดทด

BAM มอบคอมพิวเตอร์ โรงพักด่านขุดทด

14 กรกฎาคม 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

นางนันท์นิชา กิจจะวัฒนะ ผู้จัดการสำนักงานนครราชสีมา บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมพนักงาน เป็นผู้แทนบริษัท ฯ มอบชุดคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ชุดโดยมี พันตำรวจเอก พูลศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนในท้องที่ต่อไป