ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > การบินไทยรับคนไทยจากสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์กลับบ้าน

การบินไทยรับคนไทยจากสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์กลับบ้าน

1 มิถุนายน 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

นาวาอากาศตรี อนิรุต แสงฤทธิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการบิน ในฐานะหัวหน้าศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (THAI Operations Control Center : TOCC) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ปฏิบัติภารกิจรับคนไทยจากสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์กลับประเทศไทย โดยให้ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศของไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จัดเที่ยวบินพิเศษ เพื่อรับผู้โดยสารชาวไทยที่ตกค้างในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์กลับประเทศไทย

การบินไทยรับผู้โดยสารชาวไทยจำนวน 248 คน ที่แจ้งความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยด้วยการลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน โดยเดินทางในเที่ยวบินคาร์โก้ของการบินไทยเที่ยวบินที่ ทีจี 917 เส้นทาง ลอนดอน-กรุงเทพฯ ออกจากลอนดอน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 21.25 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. โดยมีพนักงานการบินไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมปฎิบัติหน้าที่ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร


การบินไทยให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในสุขภาพของผู้โดยสารและพนักงานที่ปฏิบัติงานบนเที่ยวบิน เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ ได้ให้บริการผู้โดยสารด้วยการทำ Physical Distancing เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจรับบัตรโดยสาร การบริการอาหารบนเครื่องบินในรูปแบบอาหารกล่อง (Disposal Box) เพื่อลดการสัมผัสระหว่างบุคคล ไปจนถึงขั้นตอนการนำผู้โดยสารลงจากเครื่องบินแบบเว้นระยะห่าง เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัด พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารหลังการให้บริการอาหารบนเที่ยวบิน รวมทั้งให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตลอดเที่ยวบิน พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้เน้นย้ำให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดขณะปฏิบัติหน้าที่ อาทิ สวมชุดป้องกัน สวมหน้ากากอนามัย และถุงมือ รวมทั้งคอยสังเกตอาการผู้โดยสารในระหว่างเที่ยวบิน

นับเป็นภารกิจที่การบินไทยรับคนไทยกลับบ้านได้สำเร็จเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา ด้วยบริการที่คำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยเป็นสำคัญ