ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษรับคนไทยจากออสเตรเลียกลับบ้าน

การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษรับคนไทยจากออสเตรเลียกลับบ้าน

7 มิถุนายน 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษรับคนไทยจากออสเตรเลียกลับบ้าน

นาวาอากาศตรี อนิรุต แสงฤทธิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการบิน ในฐานะหัวหน้าศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (THAI Operations Control Center : TOCC) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ปฏิบัติภารกิจรับคนไทยจากออสเตรเลียกลับประเทศไทย โดยให้ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศของไทย สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย โดยจัดเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาลำ เส้นทาง กรุงเทพฯ-บริสเบน-เมลเบิร์น-กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2563 เพื่อรับผู้โดยสารชาวไทยที่ตกค้างในออสเตรเลียกลับไทยและส่งชาวออสเตรเลียที่ตกค้างในไทยกลับออสเตรเลีย

การบินไทยได้จัดเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาลำ รับผู้โดยสารชาวไทย จำนวน 290 คนที่ได้แจ้งความประสงค์กลับไทยและลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูต กรุงแคนเบอร์รา ออสเตรเลีย โดยเดินทางกลับด้วยเที่ยวบินที่ ทีจี 474 เส้นทาง บริสเบน- เมลเบิร์น-กรุงเทพฯ ออกจากบริสเบน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 08.40 น เดินทางถึงเมลเบิร์นเวลา 10.55 น. และออกจากเมลเบิร์น เวลา 12.05 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.45 น. และขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังได้ทำการขนส่งผู้โดยสารชาวออสเตรเลียจำนวน 211 คนกลับประเทศโดยเที่ยวบินที่ ทีจี 473 เส้นทางกรุงเทพฯ-บริสเบน ออกจากกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 20.00 น. เดินทางถึงบริสเบน เวลา 07.30 น. (เวลาท้องถิ่น) ของวันที่ 6 มิถุนายน 2563 โดยมีพนักงานการบินไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ท่าอากาศยานบริสเบน ท่าอากาศยานเมลเบิร์น ออสเตรเลีย และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมปฎิบัติหน้าที่ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร นอกจากนี้การบินไทยยังได้ทำการขนส่งสินค้าในเที่ยวบินขาไปและขากลับด้วย

การบินไทยให้บริการผู้โดยสารด้วยการทำ Physical Distancing เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจรับบัตรโดยสาร การบริการอาหารกล่อง ไปจนถึงขั้นตอนการนำผู้โดยสารลงจากเครื่องบินแบบเว้นระยะห่าง รวมทั้งจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารหลังการให้บริการอาหารบนเที่ยวบิน และให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตลอดเที่ยวบิน พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้เน้นย้ำให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดขณะปฏิบัติหน้าที่

การบินไทยมีความพร้อมและยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจรับคนไทยเดินทางกลับบ้านในทุกเที่ยวบินโดยสวัสดิภาพ