ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ปตท. ขยายเวลาส่วนลดราคา LPG และ NGV ช่วยประชาชนผ่านพ้นวิกฤติ

ปตท. ขยายเวลาส่วนลดราคา LPG และ NGV ช่วยประชาชนผ่านพ้นวิกฤติ

25 มิถุนายน 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

ปตท. สานต่อนโยบายรัฐ ช่วยเหลือประชาชน ช่วงวิกฤติโควิด-19 ขยายเวลาส่วนลดราคา LPG และ NGV พร้อมส่งเสริมสินค้าชุมชน ผ่านโครงการ “ชุมชนยิ้มได้” เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 – นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และความผันผวนของสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลก ได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยเป็นอย่างมาก ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. จึงมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการสนับสนุนส่วนลดก๊าซหุงต้ม (LPG) แก่ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 100 บาท/คน/เดือน ต่อไปอีก 3 เดือน จนถึงเดือนกันยายน 2563

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ยังเห็นชอบขยายระยะเวลาการให้ส่วนลดราคาขายปลีก NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ โดยอุดหนุนราคาขายปลีก NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ 4.69 บาทต่อกิโลกรัม จากราคาขายปลีกในปัจจุบัน 15.31 บาท/กก. (เป็นราคา 10.62 บาท/กก.) ต่อไปอีก 1 เดือน จนถึงเดือนกรกฎาคม 2563 ภายใต้งบประมาณกว่า 600 ล้านบาท

“การขยายเวลาสนับสนุนส่วนลดก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการขยายเวลาให้ส่วนลดราคาขายปลีก NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ เป็นการขานรับนโยบายรัฐบาล และเป็นหนึ่งในมาตรการ เพื่อร่วมบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน” นายอรรถพลกล่าว

นอกจากนี้ ปตท. ยังได้ริเริ่ม โครงการ “ชุมชนยิ้มได้” รวมพลังสร้างรอยยิ้มเพื่อชุมชนไทย โดยช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ ที่กำลังประสบปัญหาในการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ โดยใช้ศักยภาพช่องทางประชาสัมพันธ์ออนไลน์ของ ปตท. อาทิ Facebook : PTT News, We Love PTT และ PTT Group LINE Official เพื่อสร้างการรับรู้ ส่งเสริมโอกาสทางการตลาดของสินค้าชุมชนเครือข่ายปตท. พร้อมเป็นกำลังใจให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน #สานพลังใจWeFightTogether