ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > เอ็กโก กรุ๊ป ส่งเสริมเยาวชน เปิดตัว “นิทรรศการเสมือนจริงศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม”

เอ็กโก กรุ๊ป ส่งเสริมเยาวชน เปิดตัว “นิทรรศการเสมือนจริงศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม”

16 มิถุนายน 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

เอ็กโก กรุ๊ป ส่งเสริมเยาวชน หยุดโรค ไม่หยุดเรียนรู้ช่วงโควิด-19 เปิดตัว “นิทรรศการเสมือนจริงศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม” และส่งสื่อมัลติมีเดียด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ สพฐ.

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมหยุดโรค แต่ไม่หยุดเรียนรู้ เปิดตัว “นิทรรศการเสมือนจริงศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม (Virtual Exhibition)” มอบประสบการณ์ท่องโลกเรียนรู้พลังงานไฟฟ้า แบบออนไลน์ทุกที่ทุกเวลาท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ชวนเยาวชนและผู้สนใจเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าที่พัฒนามาจากโรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศ พร้อมกันนี้ ยังได้จัดส่งสื่อมัลติมีเดียด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้แก่ สพฐ. เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในช่วงโควิด-19 ด้วย

นายธงชัย โชติขจรเกียรติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารองค์กร เอ็กโก กรุ๊ป กล่าวว่าแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยจะคลี่คลายลงแล้ว แต่ทุกคนยังคงต้องเว้นระยะห่างทางกายภาพ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งยังอยู่ระหว่างปิดภาคการศึกษา เพื่อลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อหรือแพร่เชื้อให้ผู้อื่น เอ็กโก กรุ๊ป ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจไฟฟ้า ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในเยาวชน ซึ่งเป็นวัยต้นทางที่จะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ ตามความเชื่อที่ว่า “ต้นทางดีจะก่อกำเนิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดี” และภายใต้แนวคิด “หยุดโรค ไม่หยุดเรียนรู้”

“ดังนั้น เอ็กโก กรุ๊ป จึงมุ่งมั่นหาแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบใหม่แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำเทคโนโลยีและระบบออนไลน์มาสนับสนุนการเรียนรู้ โดยได้พัฒนาระบบ การเยี่ยมชมเสมือนจริงของ “ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม” อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงาน กระบวนการผลิตไฟฟ้าที่ถูกต้อง ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและสิ่งแวดล้อมในอ.ขนอม โดยเยาวชนและผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ฯ แบบเสมือนจริงนี้ด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา”

นิทรรศการเสมือนจริงศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมนี้ จะเปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้ที่สนใจได้เรียนรู้และท่องไปในโลกของไฟฟ้าและพลังงานอย่างเพลิดเพลิน เพียงปลายนิ้วสัมผัสกับ 7 โซนนิทรรศการ ตั้งแต่การค้นพบพลังงานไฟฟ้า ทฤษฎีการผลิตไฟฟ้าเบื้องต้น กระบวนการผลิตไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้ำ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 1 นอกจากนี้ ยังจะได้ชมทัศนียภาพและธรรมชาติที่สวยงามรอบศูนย์เรียนรู้ฯ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชนชาวขนอม ผ่านสื่อมัลติมีเดีย

เยาวชนและผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเสมือนจริงศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม ได้ที่ https://www.egco.com/khanomlearningcenter ผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ หลังจากเปิดให้เยี่ยมชมนิทรรศการเสมือนจริงฯ แล้ว เอ็กโก กรุ๊ป จะพัฒนาเกมต่างๆ ในระบบเพิ่มเติม เพื่อช่วยทบทวนความรู้ กระตุ้นการคิดวิเคราะห์ และเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

“นอกจากการพัฒนาระบบนิทรรศการเสมือนจริงศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมแล้ว เอ็กโก กรุ๊ป ยังได้เผยแพร่สื่อการเรียนรู้จากโครงการ “พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง” ซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ โปสเตอร์ หนังสือการ์ตูน เกมกล่อง และสื่อมัลติมีเดีย เป็นต้น โดยนำไปบรรจุในแอปพลิเคชันคลังสื่อเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อให้ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เพราะความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมต้องเติมทุกวัน แม้ว่าเรายังต้องร่วมกันหยุดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศ แต่การเรียนรู้ของเยาวชนต้องไม่หยุดไปด้วย” นายธงชัยกล่าว

สื่อเผยแพร่ในระบบ สพฐ.