ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ยูนิเซฟ ประเทศไทย เปิดโครงการ “ช่วยจากบ้าน ร่วมต้านโควิด”

ยูนิเซฟ ประเทศไทย เปิดโครงการ “ช่วยจากบ้าน ร่วมต้านโควิด”

12 พฤษภาคม 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

ยูนิเซฟ ประเทศไทย เปิดโครงการ “ช่วยจากบ้าน ร่วมต้านโควิด” เพื่อเร่งระดมทุนช่วยเหลือเด็กหลายล้านคนที่ขาดแคลนสิ่งจำเป็นต่อการป้องกันไวรัส

12 พฤษภาคม 2563 – องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้อออกแคมเปญ “ช่วยจากบ้าน ร่วมต้านโควิด” เพื่อเร่งระดมทุนช่วยเหลือเด็กและครอบครัวหลายล้านคนทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกที่กำลังขาดแคลนสบู่ เครื่องใช้เพื่อสุขอนามัยและสิ่งจำเป็นอื่น ๆ ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยทั่วโลกยูนิเซฟได้ประกาศระดมทุนเพิ่มเติมเป็นจำนวน 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 52,000 ล้านบาท) จากเดิมที่เคยประกาศไว้เมื่อเดือนมีนาคมที่ 651.6 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อรองรับกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ

โครงการ “ช่วยจากบ้าน ร่วมต้านโควิด” ได้เผยแพร่ สปอตระดมทุนความยาว 30 วินาที ผ่านโทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์ โดยมี Friends of UNICEF เช่น นิชคุณ หรเวชกุล พีช-พชร จิราธิวัฒน์ ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่ และศิลปินชื่อดังอีกจำนวนมากร่วมสนับสนุนโครงการ

ชมสปอตระดมทุนความยาว 30 วินาที และต้องการบริจาค: พิมพ์ COVID แล้วส่ง SMS มาที่ 4712225 เพื่อบริจาค 100 บาท

ในขณะที่การล้างมือด้วยสบู่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ทุกวันนี้ยังมีผู้คนอีกหลายล้านคนทั่วโลกที่ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ ข้อมูลล่าสุดจากยูนิเซฟและองค์การอนามัยโลกระบุว่า มีประชากรโลกเพียง 3 ใน 5 คนเท่านั้นที่เข้าถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการล้างมือ เช่น น้ำ สบู่ หรือ พื้นที่ ๆ สามารถล้างมือได้

การประมาณการณ์ล่าสุด ชี้ให้เห็นว่า

 • ร้อยละ 40 ของประชากรโลก หรือราว 3 พันล้านคน ไม่มีน้ำ สบู่และที่ล้างมือที่บ้าน โดยในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด อัตรานี้สูงถึงเกือบละร้อยละ 75
 • ร้อยละ 47 ของโรงเรียนทั่วโลกไม่มีน้ำและสบู่ให้เด็กได้ล้างมือ ส่งผลกระทบต่อเด็กวัยเรียนกว่า 900 ล้านคน ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด โรงเรียนเกินครึ่งไม่มีพื้นที่ให้นักเรียนล้างมือได้เลย
 • 1 ใน 6 ของสถานพยาบาลทั่วโลกไม่มีบริการด้านสุขอนามัย ซึ่งรวมถึงการไม่มีน้ำและสบู่สำหรับผู้ป่วยและผู้มารับบริการได้ล้างมือ

ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโควิด-19 ยูนิเซฟได้จัดส่งสิ่งช่วยเหลือจำเป็นหลายสิบล้านชิ้นไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น เครื่องใช้เพื่อสุขอนามัย อุปกรณ์ทางการแพทย์ และชุดป้องกันเชื้อโรค เพื่อปกป้องเด็ก ครอบครัว และบุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลก สำหรับประเทศไทย ยูนิเซฟได้ร่วมกับพันธมิตรแจกจ่ายสบู่และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจำนวน 150,000 ชิ้นให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีความเปราะบาง ซึ่งรวมถึง เด็กในชุมชนแออัด เด็กที่ใช้ชีวิตบนท้องถนน เด็กที่อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์/สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ/และสถานพัฒนาและฟื้นฟูภายใต้กรมกิจการเด็กและเยาวชน ศูนย์การเรียนรู้ของเด็กข้ามชาติ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ


ในประเทศไทย องค์การยูนิเซฟได้ร่วมมือกับรัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจ และหน่วยงานสหประชาชาติอื่น ๆ ในการต่อสู้กับโควิด-19 ในด้านต่าง ๆ เช่น

 • ร่วมมือกับกลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย จัดส่งสบู่และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือกว่า 150,000 ชิ้นให้แก่เด็กและเยาวชนที่เปราะบางทั่วประเทศ
 • ส่งมอบน้ำยาตรวจโควิด-19 มูลค่า 5 ล้านบาทแก่สถาบันบำราศนราดูร
 • เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องในการป้องกันตนเองและการดูแลจิตใจตนเองแก่เด็กและครอบครัวผ่านสื่อต่าง ๆ
 • สนับสนุนและเผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพและสุขอนามัยแก่ชุมชนแรงงานข้ามชาติใน 22 จังหวัด
 • สำรวจและวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อเด็กและเยาวชน รวมถึงกลุ่มที่เปราะบางที่สุด
 • จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองทางสังคมแก่กลุ่มประชากรที่เปราะบางที่สุด
 • จัดซื้อเครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดแก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและจัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับโรงเรียนเพื่อป้องกันโควิด-19 เพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน

สำหรับทั่วโลก ยูนิเซฟสามารถระดมเงินบริจาคได้แล้ว 215 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจนถึงปัจจุบัน ยูนิเซฟได้เข้าถึงเด็กและครอบครัว ดังนี้

 • ประชาชนกว่า 1.67 พันล้านคนได้เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องในการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ทั้งการล้างมืออย่างถูกวิธี และการปฏิบัติขณะไอ จาม
 • ยูนิเซฟได้จัดส่งสิ่งช่วยเหลือจำเป็นหลายล้านชิ้นเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดไปแล้วในทั้งหมด 52 ประเทศทั่วโลก ประกอบด้วย ถุงมือ 6.6 ล้านชิ้น หน้ากากอนามัย 1.3 ล้านชิ้น หน้ากากชนิด N95 428,000 ชิ้น ชุดกาวน์ 291,000 ชิ้น แว่นตาป้องกัน 13,000 ชิ้น หน้ากากเฟซชีลด์ 63,000 ชิ้น เครื่องช่วยหายใจ 200 เครื่อง และชุดน้ำยาตรวจโรคโควิด-19 34,500 ชุด
 • เด็ก ๆ ราว 80 ล้านคน ได้รับการสนับสนุนเพื่อการเรียนทางไกลหรือเรียนจากที่บ้าน
 • เด็กและสตรีกว่า 10.9 ล้านคน ได้รับบริการทางสุขภาพในสถานพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากยูนิเซฟ
 • เด็ก ครอบครัว และผู้ดูแลกว่า 830,000 คน ได้รับการดูแลจิตใจในชุมชน