ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตลาดหลักทรัพย์ฯ ถวายข้าวสาร 22.5 ตัน 45 วัด จัดทำอาหารแจกประชาชนสู้โควิด-19

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ถวายข้าวสาร 22.5 ตัน 45 วัด จัดทำอาหารแจกประชาชนสู้โควิด-19

7 พฤษภาคม 2020


นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้แทนถวายข้าวสารจำนวน 500 กิโลกรัม แด่พระธรรมโพธิมงคล เจ้าอาวาส วัดนิมมานรดี 1 ใน 45 วัด ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนข้าวสารรวมทั้งสิ้น 22.5 ตัน แก่วัดที่จัดตั้งโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวัดถือเป็นศูนย์กลางของชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง ที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความยากลำบาก ซึ่งการแจกจ่ายอาหารแต่ละวัดได้ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย สวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างทางสังคม