ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > ปตท. คว้ารางวัลองค์กรโปร่งใส เป็นปีที่สองติดต่อกัน

ปตท. คว้ารางวัลองค์กรโปร่งใส เป็นปีที่สองติดต่อกัน

10 พฤษภาคม 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ (ซ้าย)และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร(ขวา)

เมื่อเร็วๆ นี้ – พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้เกียรติมอบรางวัล “องค์กรโปร่งใส” ครั้งที่ 9 ซึ่ง ปตท. ได้รับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน แก่ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตแก่องค์กรที่ยึดมั่นในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งมุ่งมั่นดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยตลอดไป ณ สำนักงาน ป.ป.ช.สนามบินน้ำ นนทบุรี