ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กลุ่ม ปตท. มอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ให้แก่ชาวคุ้งบางกะเจ้า

กลุ่ม ปตท. มอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ให้แก่ชาวคุ้งบางกะเจ้า

18 พฤษภาคม 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางปิยดา จงพยุหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากขวา) ร่วมกับผู้แทนจาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบอุปกรณ์ป้องกันแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ เจลแอลกอฮอล์ Face Shield และชุดป้องกันไวรัส PPE ให้แก่ชาวคุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ผ่าน นายเตชพล ฐิติยารักษ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและประธานคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน โครงการ OUR Khung Bangkachao โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้แทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลคุ้งบางกะเจ้า และผู้แทนภาคีเครือข่าย ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ จังหวัดสมุทรปราการ