ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > บล.ภัทร คว้ารางวัล ‘ไพรเวทแบงก์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย’ จากเวทีระดับภูมิภาค

บล.ภัทร คว้ารางวัล ‘ไพรเวทแบงก์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย’ จากเวทีระดับภูมิภาค

20 พฤษภาคม 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายณฤทธิ์ โกสาลาทิพย์ กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล บล.ภัทร

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร คว้ารางวัล ‘ไพรเวทแบงก์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย’ ประจำปี 2562 (Best Private Bank – Thailand Domestic for 2019) จาก Asian Private Banker นิตยสารธุรกิจชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย ที่ได้รับความเชื่อถือจากนักการเงินและนักลงทุนทั่วโลก รางวัลนี้ตัดสินจากความเป็นเลิศด้านธุรกิจไพรเวทแบงก์กิ้งซึ่งครอบคลุมตลาดสำคัญในเอเชียแปซิฟิค และสะท้อนความสำเร็จของบล.ภัทรในการให้บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม อาทิ การมีทีมให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ การมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายในทุกประเภทสินทรัพย์ และการให้คำแนะนำการลงทุนที่มีพื้นฐานอยู่บนข้อมูลและบทวิเคราะห์ที่มีคุณภาพและเปิดกว้างแบบ Open Architecture โดยมีการประกาศรางวัลในเดือนเมษายนที่ผ่านมา

นายณฤทธิ์ โกสาลาทิพย์ กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล บล.ภัทร กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่บล.ภัทร ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการไพรเวทแบงก์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย จากนิตยสาร Asian Private Banker ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของภัทร ในการก้าวขึ้นเป็น The best global private bank for Thais ซึ่งผมเชื่อว่าเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาการบริการและผลิตภัณฑ์ ให้เป็นเลิศ และครบถ้วนเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยบล.ภัทร จะมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งๆ ขึ้น”

อนึ่ง กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เกิดขึ้นจากการร่วมกิจการระหว่างธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ดำเนินการโดย ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และธุรกิจตลาดทุนที่ดำเนินการโดยบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด โดยกลุ่มธุรกิจฯ มุ่งนำทรัพยากรทางการเงินสู่ลูกค้าอย่างถูกต้อง พอเพียง และทั่วถึง ด้วยการบริการที่เหนือความคาดหมาย และไม่อาจหาได้จากแหล่งอื่น ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ของกลุ่มธุรกิจฯ ครอบคลุมสินเชื่อบรรษัท สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี และสินเชื่อรายย่อย เช่นสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อบุคคล ส่วนธุรกิจด้านตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจฯ ครอบคลุมธุรกิจวานิชธนกิจ (Investment Banking) ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล (Wealth Management) ธุรกิจการลงทุน (Direct Investment) ตลอดจนธุรกิจจัดการกองทุน