ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > คาเฟ่ อเมซอน มอบ 4.5 ล้านบาท ให้กองทุนชัยพัฒนา ร่วมฝ่าวิกฤติ สู้ภัยโควิด-19

คาเฟ่ อเมซอน มอบ 4.5 ล้านบาท ให้กองทุนชัยพัฒนา ร่วมฝ่าวิกฤติ สู้ภัยโควิด-19

27 พฤษภาคม 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติรับมอบเงินจำนวน 4,500,000 บาท จากโครงการ “1 แก้ว 1 กำลังใจ ร่วมสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่” จาก นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์)

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติรับมอบเงินจำนวน 4,500,000 บาท จากโครงการ “1 แก้ว 1 กำลังใจ ร่วมสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่” จาก นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ คาเฟ่ อเมซอน จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนให้ผู้บริโภคได้ร่วมแบ่งปันน้ำใจ และส่งต่อน้ำใจให้บุคลากรทางการแพทย์ผ่าน กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ ) ซึ่งเป็นกองทุนภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อมอบความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนสาธารณสุขทั่วประเทศ

โดยเมื่อผู้บริโภคซื้อเครื่องดื่มคาเฟ่ อเมซอนทุกแก้ว ทั้งการซื้อที่ร้านคาเฟ่ อเมซอน ที่มีอยู่กว่า 2,900 สาขาทั่วประเทศ หรือการสั่งซื้อผ่านเดลิเวอรี่แอพพลิเคชั่นทุกช่องทาง ระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา คาเฟ่ อเมซอน จะหักรายได้ 1 บาทต่อแก้ว เข้าสมทบทุนกองทุนฯ ดังกล่าว ในโอกาสนี้ คาเฟ่ อเมซอนยังได้มอบหน้ากากผ้ามัสลิน จำนวน 10,000 ชิ้น เพื่อให้มูลนิธิฯ นำไปมอบให้ประชาชนใช้ป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-19 ต่อไป

คาเฟ่ อเมซอน ขอขอบพระคุณผู้บริโภคทุกท่านที่ร่วมแบ่งปันน้ำใจกับโครงการ “1 แก้ว 1 กำลังใจ ร่วมสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่” ส่งต่อพลังใจในครั้งนี้ และขออยู่เคียงข้างเพื่อเป็นกำลังใจให้คนไทยและประเทศไทยผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน