ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กรุงไทยเคียงข้างลูกค้าสู้วิกฤติด้วย 5 มาตรการ

กรุงไทยเคียงข้างลูกค้าสู้วิกฤติด้วย 5 มาตรการ

22 พฤษภาคม 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย ลุยช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มอย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถเดินหน้าต่อด้วย 5 มาตรการเยียวยา ทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจ ในวงเงินรวมกว่า 1.12 ล้านล้านบาท 3 ลูกค้ามั่นใจฝ่าวิกฤติ หลังได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากธนาคาร

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า นับแต่เกิดปัญหาเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโควิด-19 ธนาคารได้เร่งให้ความช่วยเหลือและดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องด้วยมาตรการต่างๆ ทั้งมาตรการที่เข้าร่วมกับกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และของธนาคารเอง รวมทั้งสิ้น 5 มาตรการ เพื่อเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้สามารถเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้ ในวงเงินรวมกว่า 1.12 ล้านล้านบาท ซึ่งได้ให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามลูกค้าอย่างใกล้ชิดทั่วประเทศ ด้วยมาตรการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม

น.ส.อัญชณี รอดจินดา เจ้าของร้าน DX Playground Café & Bistro ในเมืองทองธานี

น.ส.อัญชณี รอดจินดา เจ้าของร้าน DX Playground Café & Bistro ในเมืองทองธานี ลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซี แจ้งวัฒนะ เปิดเผยว่า หลังมีประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทำให้ต้องปิดร้านได้รับผลกระทบหนักมาก ทางออกแรกคือ ปรับวิธีการขายเป็นออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่นเดลิเวอรี่ต่างๆ ในราคาที่เข้าถึงง่าย สลับวันทำงานพนักงาน ลดค่าใช้จ่าย และปรึกษาธนาคารเรื่องการพักชำระหนี้ รวมถึงมาตรการช่วยเหลือรูปแบบต่างๆ เพื่อเสริมสภาพคล่อง ซึ่งธนาคารกรุงไทย ให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับธุรกิจและความต้องการ พักชำระหนี้และสนับสนุน Soft Loan เสริมกระแสเงินสด ทำให้มีเงินหมุนเวียนคล่องตัวมากขึ้น ถึงโควิด-19 จะทำให้เราห่างกัน แต่ธนาคารกรุงไทยยังอยู่เคียงข้างเรา

นายพินิจ กิจสวัสดิ์ เจ้าของธุรกิจ บริษัท เกรเฮาด์ การ์เม้นท์

นายพินิจ กิจสวัสดิ์ เจ้าของธุรกิจ บริษัท เกรเฮาด์ การ์เม้นท์ ลูกค้าธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตพระปิ่นเกล้า สาขาจรัญสนิทวงศ์ 13 เปิดเผยว่า บริษัทเผชิญกับวิกฤติโควิด-19 ต้องปิดโรงงานผลิตเสื้อผ้าตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ธนาคารเข้ามาช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและมากเกินความคาดหมาย โดยพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้นานถึง 6 เดือนทันที ประกอบกับบริษัทพลิกสถานการณ์ปรับจากการผลิตเสื้อผ้าเป็นหน้ากากอนามัยที่เป็นวัสดุกันน้ำอย่างดีแทน ทำให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น และประคองธุรกิจต่อไปได้ สามารถช่วยเหลือคู่ค้าของบริษัทต่อไปได้อีกเป็นวงจรที่เกื้อกูลกัน ขอบคุณกรุงไทย ที่เข้าใจลูกค้า ดูแลกันมาตั้งแต่รุ่นคุณแม่ 20-30 ปีแล้ว ไม่เคยทิ้งลูกค้าและอยู่เคียงข้างธุรกิจมาตลอด

น.ส.ปัทมา พิบูลวาณิช กรรมการผู้จัดการบริษัท โรงแรมลองบีชชะอำและโรงแรมธารามันตรา ชะอำ

น.ส.ปัทมา พิบูลวาณิช กรรมการผู้จัดการบริษัท โรงแรมลองบีชชะอำและโรงแรมธารามันตรา ชะอำ ลูกค้าธนาคารกรุงไทย สำนักงานธุรกิจสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบหนักมาก ส่งผลให้รายได้เป็นศูนย์ แม้โรงแรมต้องปิดให้บริการชั่วคราว แต่มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา และจำเป็นต้องมีเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งธนาคารได้เข้ามาช่วยดูแล รับฟังปัญหา พร้อมสนับสนุนเต็มที่ โดยได้ยืดระยะเวลาชำระเงินต้นออกไป 1 ปีให้ทันที ธนาคารเปรียบเสมือนคุณหมอที่ให้การรักษาที่รวดเร็ว ทำให้ธุรกิจรอดและไปต่อได้ ประทับใจใช้บริการตั้งแต่ยุคคุณพ่อที่ค้าขายวัสดุก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง จนมาถึงธุรกิจโรงแรม หลายสิบปีแล้ว กรุงไทยยังอยู่เคียงข้างธุรกิจเราเสมอ

สำหรับ 5 มาตรการที่ธนาคารกรุงไทยดูแลลูกค้า ประกอบด้วย มาตรการที่ 1 ลูกค้าสินเชื่อบุคคลภายใต้กำกับ และลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ที่วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 4 เดือน ลดดอกเบี้ยลง 0.25% ต่อปี จากสัญญากู้เดิมนาน 4 เดือน มาตรการที่ 2 ลูกค้าบุคคลและลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ที่มีเอกสารแสดงรายได้ลดลง พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะดอกเบี้ย) นาน 6 เดือน ลดดอกเบี้ยลง 0.25% ต่อปี จากสัญญากู้เดิมนาน 6 เดือน

มาตรการที่ 3 ลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 100 ล้านบาท พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยนาน 6 เดือนอัตโนมัติ มาตรการที่ 4 ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางขึ้นไป ที่มีเอกสารแสดงรายได้ลดลง พักชำระหนี้เงินต้นวงเงินสินเชื่อระยะยาว (Term Loan) สูงสุด12 เดือน ขยายระยะเวลาชำระหนี้สำหรับตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)และสินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ สูงสุด 6 เดือน มาตรการที่ 5 ลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท สนับสนุนสินเชื่อ Soft Loan วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลากู้สูงสุด 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2% ต่อปี พักชำระเงินต้นสูงสุด 12 เดือน ไม่ต้องชำระดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

ทั้งนี้ ลูกค้าธนาคารกรุงไทยขอรับความช่วยเหลือในมาตรการต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการได้ ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านเว็บไซต์ krungthai.com/covid19 และ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 ธนาคารจะตรวจสอบข้อมูลและติดต่อกลับ เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน