ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธอส.รวมพลังประดิษฐ์สายคล้องหน้ากากอนามัย 1 ล้านชิ้น “ร้อยพลังเล็ก สู่ล้านพลังยิ่งใหญ่”

ธอส.รวมพลังประดิษฐ์สายคล้องหน้ากากอนามัย 1 ล้านชิ้น “ร้อยพลังเล็ก สู่ล้านพลังยิ่งใหญ่”

20 พฤษภาคม 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นประธานในพิธี Kick Off โครงการ “ร้อยพลังเล็ก สู่ล้านพลังยิ่งใหญ่ โดย ธอส.” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของ ธอส. ที่จัดทำขึ้นภายใต้แนวคิด “ไม่ใช่แค่หน้าที่ แต่คือความห่วงใย” โดยการประดิษฐ์สายคล้องหน้ากากอนามัยจำนวน 1,000,000 ชิ้น แบ่งเป็นการประดิษฐ์โดยผู้บริหารธนาคาร ผู้ปฏิบัติงานของ ธอส.และหน่วยงานพันธมิตร จำนวน 600,000 ชิ้น และผู้สูงอายุหรือผู้พิการในความดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนที่ธนาคารให้การสนับสนุนจำนวน 400,000 ชิ้น

โดยมีระยะเวลาจัดทำ 1 เดือน ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2563 ซึ่ง ธอส. จะนำสายคล้องคอหน้ากากอนามัยที่ร่วมกันประดิษฐ์ในครั้งนี้ไปผ่านการอบฆ่าเชื้อก่อนที่จะส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน เพื่อบรรเทาปัญหาการบาดเจ็บจากการถูกสายหน้ากากอนามัยกดทับเป็นเวลานานระหว่างใส่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อไป ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องวิมานเมฆ ธอส. สำนักงานใหญ่