ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > หน้ากากอนามัยซีพีถึงมือบุคคลากรทางการแพทย์-คนไข้แล้ว 54 รพ. กว่า 700,000 ชิ้น

หน้ากากอนามัยซีพีถึงมือบุคคลากรทางการแพทย์-คนไข้แล้ว 54 รพ. กว่า 700,000 ชิ้น

4 พฤษภาคม 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

รพ.จุฬาฯสภากาชาดส่งมอบหน้ากากอนามัยฟรีจากโรงงานซีพีถึงมือหมอแล้ว 54 โรงพยาบาล กว่า 700,000 ชิ้น ซีพีเดินหน้าผลิตต่อเนื่องเร่งแจกจ่าย หวังบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤติโควิด-19 เดินสาย 4จังหวัดใต้ ภูเก็ต ยะลา ปัตตานี และสงขลา สร้างความปลอดภัยทั้งแพทย์ พยาบาลและ คนไข้

รายงานข่าวจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า โรงงานหน้ากากอนามัยของซีพี ตามดำริของนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อแจกจ่ายฟรีแก่โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับผิดชอบด้านการแจกจ่าย ล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 มียอดการผลิตรวมทั้งสิ้น 1,168,800 ชิ้น ยอดแจกจ่ายแล้ว 711,600 ชิ้น จำนวนโรงพยาบาลที่รับหน้ากากอนามัยแล้วมีทั้งสิ้น 54 โรงพยาบาลทั่วประเทศ และในระยะต่อไปเมื่อบุคลากรทางการแพทย์ได้รับหน้ากากอนามัยอย่างเพียงพอแล้ว จะมีการกระจายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนอย่างกว้างขวางต่อไป ทั้งนี้สามารถติดตามรายงานสถานะการผลิตและแจกจ่ายหน้ากากอนามัยได้จาก www.cpmaskforall.com

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา หน้ากากอนามัยฟรีของซีพีได้เดินสายสู่โรงพยาบาลในภาคใต้รวม 4 จังหวัด ได้แก่ 1.จังหวัดภูเก็ต จำนวน 75,600 ชิ้น แก่ โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลป่าตอง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และโรงพยาบาลถลาง 2.จังหวัดยะลา จำนวน 62,400 ชิ้น แก่โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลธารโต โรงพยาบาลบันนังสตา โรงพยาบาลรามัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา โรงพยาบาลเบตง โรงพยาบาลกรงปีนัง โรงพยาบาลกาบัง 3.จังหวัดปัตตานี จำนวน 78,000 ชิ้น แก่โรงพยาบาลโคกโพธิ์ โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลแม่ลาน โรงพยาบาลหนองจิก โรงพยาบาลยะรัง โรงพยาบาลมายอ โรงพยาบาลทุ่งยางแดง โรงพยาบาลกะพ้อ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี โรงพยาบาลไม้แก่น โรงพยาบาลปะนาเระ โรงพยาบาลยะหริ่ง สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขปัตตานี 4.จังหวัดสงขลา จำนวน 152,400 ชิ้น มอบให้แก่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ และ โรงพยาบาลสงขลา

นายแพทย์อนุชิต ชูเวทย์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.วชิระภูเก็ต กล่าวว่า “ขอบคุณซีพี ที่เห็นความจำเป็นของหน้ากากอนามัยและต้องการช่วยให้แพทย์ พยาบาล มีอุปกรณ์ป้องกันขณะปฏิบัติหน้าที่ เพราะที่ผ่านมาหน้ากากอนามัยขาดแคลนอย่างหนัก ถึงขั้นต้องนำกลับมาใช้ซ้ำผ่านเครื่องอบด้วยระบบโอโซนที่ได้รับบริจาค แต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้งาน ซึ่งการได้รับหน้ากากอนามัยในครั้งนี้จะทำให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนได้ปฏิบัติงานและใช้หน้ากากอนามัยได้อย่างเต็มที่ เพราะหน้ากากอนามัยที่ได้รับสามารถป้องกันไวรัสและมีมาตรฐาน”

สำหรับโรงพยาบาลที่ได้รับหน้ากากอนามัยฟรีซีพีไปแล้ว ต่างรู้สึกมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น โดย รศ.พญ. นงลักษณ์ คณิตทรัพย์ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี กล่าวว่า ขอขอบคุณเครือเจริญโภคภัณฑ์และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ที่สนับสนุนหน้ากากอนามัยแบบ surgical mask ที่อยู่ในภาวะขาดแคลนและหาซื้อได้ยาก แม้ที่ผ่านมาจะได้รับการบริจาคแต่ก็ยังไม่เพียงพอ หน้ากากอนามัยที่ได้รับมานี้จะให้นักศึกษาแพทย์ปี 6 ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจคนไข้ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากที่จะช่วยป้องกันเชื้อโรคและเพิ่มความปลอดภัยลดความเสี่ยงให้แก่นักศึกษาแพทย์และคนไข้

ด้าน ผศ.(พิเศษ) นพ.จุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ (กสพท.) จ.เชียงราย กล่าวว่า หน้ากากอนามัยที่ได้รับมานี้จะช่วยดูแลและสร้างความมั่นใจให้นักศึกษาแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่เวลาที่ต้องขึ้นตึกเพื่อตรวจคนไข้ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด–19 และหน้ากากอนามัยแบบ surgical mask ถือเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความสำคัญ ที่จะสร้างความปลอดภัยระหว่างนักศึกษาแพทย์กับคนไข้ได้