ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > หน้ากากอนามัยซีพีถึงมือบุคลากรทางการแพทย์สำเร็จ แล้ว 3.123 ล้านชิ้น

หน้ากากอนามัยซีพีถึงมือบุคลากรทางการแพทย์สำเร็จ แล้ว 3.123 ล้านชิ้น

26 พฤษภาคม 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

ครบกำหนด 1 เดือน หลังจากโรงงานหน้ากากอนามัยซีพีได้สร้างเสร็จสิ้น ล่าสุดพบว่า โรงงานหน้ากากอนามัยซีพีได้ผลิตหน้ากากอนามัยแจกฟรีบุคลากรทางการแพทย์แล้วทั้งสิ้น 3,123,600 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาล เล็ก กลาง ใหญ่ ทั่วประเทศ กว่า 250 โรงพยาบาล ลดปัญหาขาดแคลน เข้าสู่ภาวะปกติ บุคลากรทางการแพทย์พ้นวิกฤตขาดแคลนหน้ากากอนามัย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้วางแผนการแจกจ่ายอย่างเป็นระบบร่วมกับซีพี โดยมีระบบตรวจสอบย้อนกลับ และเข้าดูรายงานออนไลน์ได้ตลอดเวลาที่เว็บไซต์ www.cpmaskforall.com และมีการระบุโรงพยาบาลที่ได้รับ และจำนวนที่ได้รับ และยังสามารถติดตามได้ว่าผู้รับคือใครอีกด้วย ทั้งนี้ซีพีช่วยดูแลเรื่องการขนส่งทั้งหมด โดยรถที่ออกขนส่งทุกคัน จะลงทะเบียนกับกรมการค้าภายใน เพื่อควบคุมสินค้าออกจากโรงงานทุกวัน และบันทึกจำนวนเข้าออกทั้งหมด

การแจกจ่ายหน้ากากอนามัยฟรีให้บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งประกอบด้วย พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานเข็นเตียง เจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์ นักกายภาพบําบัด นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร โภชนากร และเจ้าหน้าที่ประจําในแผนกที่ให้บริการทางการแพทย์ เป็นต้น ซึ่งต้องทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยวันละนับพันคน มีความเสี่ยงกว่าบุคคลทั่วไป ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์จึงได้รับหน้ากากอนามัยฟรีเป็นลำดับแรก

ทั้งนี้นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า คนทั่วไปที่ไม่ได้เจ็บป่วย แนะนำว่า ควรใช้หน้ากากผ้าธรรมดา เพื่อป้องกันน้ำลายกระเด็นเป็นหลัก เหมือนช่วงไข้หวัดใหญ่ 2009 ระบาด ที่มีการทำหน้ากากผ้ากันเอง หรือทำหน้ากากผ้าแบบแฟชั่น ซึ่งสำหรับคนปกติทั่วไป ถือว่าเพียงพอที่จะสวมใส่เพื่อป้องกันโรค และที่สำคัญสามารถนำมาซักใช้ซ้ำได้ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อหน้ากากอนามัย และยังช่วยลดขยะได้อีกทางหนึ่ง เพราะหน้ากากอนามัยธรรมดา หากทุกคนใช้แล้วทิ้งวันละชิ้นทุกวันน่าจะมีขยะเกิดขึ้นไม่ต่ำกว่าสิบล้านชิ้น

สำหรับการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้แก่โรงพยาบาล หน่วยงานทางการแพทย์นั้น ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีเครือข่ายทางการแพทย์ และได้มีการออกจดหมายเพื่อสำรวจความต้องการ ซึ่งมีคณะกรรมการของโรงพยาบาลรับผิดชอบเรื่องการจัดสรรอย่างเป็นระบบ ซึ่งปัจจุบันแจกจ่ายได้ทั่วถึง และไม่มีค้างสต๊อก โดยใช้ระบบ Just in time ซึ่งทางซีพีมุ่งเน้นการแจกจ่ายทันที เพื่อสุขอนามัย ไม่ควรเก็บไว้ในโกดังเป็นเวลาหลายวัน ซึ่งที่ผ่านมา ด้วยความแข็งแรงของระบบโลจิสติกส์ของซีพี ทำให้หน้ากากกว่า 3 ล้านชิ้น แจกจ่ายไปแล้วทั่วประเทศ

ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดย นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานหน้ากากอนามัยฟรีเพื่อคนไทย ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินการภายใต้มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ และผลิตโดย บริษัท ซีพี โซเชียล อิมแพคท์ จำกัด ด้วยกำลังการผลิตเดือนละ 3 ล้านชิ้นจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยได้ในระดับหนึ่ง ถือเป็นอีกบทบาทของภาคเอกชนที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาของประเทศ ทั้งนี้ กรมการค้าภายในได้ส่งสายตรวจกรมการค้าภายในมาประจำที่โรงงานผลิตหน้ากากอนามัยแห่งนี้จำนวน 2 คน เพื่อตรวจนับจำนวนหน้ากากอนามัยที่ผลิตได้ในแต่ละวัน รวมทั้งควบคุมการจัดส่งหน้ากากอนามัยเนื่องจากหน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุม

อย่างไรก็ตามการผลิตหน้ากากอนามัยฟรี 3 ล้านชิ้นต่อเดือน จะช่วยบรรเทาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ได้มาก ถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทของภาคเอกชนที่พร้อมยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องคนไทย และเข้ามามีส่วนร่วมในการบรรเทาความเดือดร้อนของบุคลากรทางการแพทย์ในภาวะวิกฤต เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักรบชุดขาวที่อยู่แถวหน้าได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ต่อไป