ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > GC ร่วมคณะแพทย์ นมร.พัฒนาชุด PAPR ดึงนวัตกรรมพลาสติกผลิตชุดเซฟหมอ-พยาบาลติดเชื้อโควิด-19

GC ร่วมคณะแพทย์ นมร.พัฒนาชุด PAPR ดึงนวัตกรรมพลาสติกผลิตชุดเซฟหมอ-พยาบาลติดเชื้อโควิด-19

21 เมษายน 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

GC ร่วมคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พัฒนาชุดอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ต้นแบบ 100 ชุด ส่งมอบโรงพยาบาลวชิรพยาบาล และเครือข่ายเพื่อใช้ในห้อง ICU และห้องผ่าตัดพร้อมรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ขั้นรุนแรง ลดการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เดินหน้าส่งมอบชุดเสื้อกาวน์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งให้โรงพยาบาลทั่วประเทศตามเป้า 100,000 ชุด

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า GC ในฐานะผู้ผลิตเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์ชั้นนำเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต กล่าวว่า GC ได้ร่วมเป็นหนึ่งในการสนับสนุนทีมบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ในการยับยั้งและการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมพลาสติกของ GC ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นในประเทศและมีประสิทธิภาพสามารถนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์จากความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจและสถาบันทางการแพทย์เพื่อพัฒนาและออกแบบเป็นอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ

“GC ได้ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (นมร.) ในการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่บุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องใช้และมีความขาดแคลนหรือจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาสูง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของ GC ในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม ที่จะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จึงเป็นที่มาของการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนด้านสาธารณสุขในการยับยั้งการแพร่ระบาดในครั้งนี้” ดร.คงกระพัน กล่าว

ทั้งนี้ในความร่วมมือดังกล่าวพบว่าบุคลากรทางการแพทย์ยังคงต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขั้นรุนแรง GC จึงได้จัดหาวัสดุเพื่อจัดทำชุดอุปกรณ์ป้องกันฯ หรือ Protective Suit จำนวน 100 ชุด ซึ่งจะนำไปเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาขั้นต่อไป ในชุดดังกล่าวประกอบไปด้วย ชุด Isolation Gown ที่ทำจากผ้าสปันบอนด์ผสม Meltblown ผลิตจากเม็ดพลาสติก PP (Polypropylene) ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด (HMC) บริษัทในกลุ่ม GC ชุด Coverall และหมวกอัดอากาศป้องกันการติดเชื้อ (PAPRs) สำหรับกล่องกรองอากาศของอุปกรณ์ PAPR ซึ่งจะทำการขึ้นรูปโดยเทคโนโลยี 3D Printing ของ GC ซึ่งได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เพื่อนำไปใช้เฉพาะในห้องผ่าตัดและ ICU สำหรับคนไข้โควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงและเตรียมพร้อมที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลในเครือข่ายด้วย

ดร.คงกระพัน กล่าวอีกว่า สำหรับการคัดเลือกวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตชุดดังกล่าวทำมาจากเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีนที่เป็นเคมีภัณฑ์เกรดพิเศษ ซึ่งนำมาขึ้นรูปทำให้สามารถตัดเย็บเป็นชุดป้องกันการติดเชื้อในลักษณะ Medical Suit ที่มีมาตรฐานสูง ขณะเดียวกัน GC ยังได้ผลิตชุดป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการคัดกรองผู้ป่วย ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทได้ร่วมผลิตเสื้อกาวน์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Disposable Gown) หรือชุด PPE ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติก InnoPlus ของ GC ซึ่งได้บริจาคไปยังโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ ชลบุรี ระยอง เป็นจำนวนทั้งสิ้น 84,000 ชุดแล้ว และจะทยอยส่งมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศรวม 100,000 ชุด

นอกจากนี้ GC ยังได้ร่วมสนับสนุนตู้โควิเคลียร์ หรือตู้พ่นซิลเวอร์นาโนฆ่าเชื้อ รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ ไตรเอทานอลเอมีน (Triethanolamine: TEA) ซึ่ง GC เป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศไทย และ กลีเซอรีน (Glycerine) ไว้ใช้ร่วมกับตู้โควิเคลียร์ ให้กับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปที่จำเป็นต้องมาใช้บริการในโรงพยาบาล ในช่วงภาวะวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด-19