ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธปท.เปิด”ทางด่วนแก้หนี้” ผ่าน คอลเซ็นเตอร์ ศคง. “1213”

ธปท.เปิด”ทางด่วนแก้หนี้” ผ่าน คอลเซ็นเตอร์ ศคง. “1213”

13 เมษายน 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

ธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

แบงก์ชาติเปิด “ทางด่วนแก้หนี้” เชื่อมเจ้าหนี้-ลูกหนี้ให้ปรับหนี้ร่วมกัน

นางธัญญนิตย์ นิยมการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางเงิน (ศคง.) แบงก์ชาติได้เปิดช่องทาง “ทางด่วนแก้หนี้” ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางเสริมสำหรับประชาชนและธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือต้องการความช่วยเหลือให้สามารถแจ้งความต้องการไปที่สถาบันการเงิน (สง.)

ช่องทางนี้เป็น “ช่องทางเสริม” ในช่วงที่มาตรการเว้นระยะทางสังคมเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 อาจทำให้ลูกหนี้ 1) ไม่สามารถติดต่อ สง. เนื่องจากมีคนติดต่อเข้าไปจำนวนมาก หรือ 2) กรณีที่ลูกหนี้ติดต่อ สง. แล้ว แต่ไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกัน เช่น คุณสมบัติไม่ผ่าน หรือแม้มีมาตรการผ่อนปรนของ สง. ลูกหนี้ก็ยังจ่ายชำระหนี้ไม่ได้

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับผ่านช่องทางนี้จะถูกส่งต่อไปยัง สง. ซึ่งการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละ สง. อย่างไรก็ดี กรณีที่ สง. ไม่สามารถรับข้อเสนอของลูกหนี้ ขอให้ สง. ระบุเหตุผลเพื่อแบงก์ชาติจะเข้าไปดูว่ามีอะไรที่พอจะทำได้บ้างที่จะไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองฝ่ายหาข้อยุติร่วมกัน และเดินต่อไปด้วยกันได้

ช่วงนี้ ธปท. ติดตามสถานการณ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจของวิกฤตโควิดอย่างใกล้ชิด เพราะตระหนักดีว่าประชาชนโดยเฉพาะรายย่อย รวมทั้งธุรกิจ SME จำนวนมากกำลังเดือดร้อนจากรายได้ลดลงจากผลของมาตรการ lockdown

ทุกวันนี้แบงก์ชาติจับชีพจรความเดือดร้อนของประชาชนและภาคธุรกิจภายใต้วิกฤติโควิดอย่างใกล้ชิด โดยให้ Call center ของ ศคง. หรือ โทร. 1213 ทั้ง 4 ภาค เป็นกองหน้ารับปัญหา เพื่อประเมินว่า สง. กับลูกหนี้คุยกันได้หรือไม่ มีปัญหาจุดใดบ้างที่ต้องเร่งแก้ไข ซึ่งถ้าเกี่ยวกับ สง. ที่ ธปท. กำกับดูแลโดยตรง การแก้ไขจะง่ายและเร็ว และถึงแม้เรื่องนั้นไม่อยู่ในกำกับ แบงก์ชาติยินดีเป็นตัวกลางประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขต่อไป ตรงนี้ทำให้เห็นว่ากระบวนการในปัจจุบันยังมีช่องว่าง (gap) ทั้งในส่วนที่ประชาชนติดต่อ สง.ไม่ได้ หรือกรณีที่ สง. และลูกหนี้ยังหาข้อยุติร่วมกันไม่ได้ จึงเป็นที่มาของ “ทางด่วนแก้หนี้” ที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ตรงจุดมากขึ้น และช่วยลูกหนี้ในการเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ที่จะช่วยผ่อนคลายแรงกดดันทางการเงินในช่วงวิกฤตินี้

นางธัญญนิตย์ อธิบายเพิ่มเติมว่า สำหรับขั้นตอนดำเนินการนั้น ขอให้ลูกหนี้ติดต่อ สง. ก่อนเป็นอันดับแรก เพราะ สง. แต่ละแห่งมีมาตรการช่วยเหลือผ่อนปรน แต่ถ้าติดต่อแล้วเรื่องไม่คืบหน้า หรือข้อเสนอที่ได้รับยังไม่อาจบรรเทาภาระได้ ขอให้มาใช้ช่องทาง “ทางด่วนแก้หนี้” เพื่อเป็นช่องทางเสริม และประสานความช่วยเหลือครั้งนี้ไปยัง สง.

นอกจากนี้ ลูกหนี้บางส่วนยังไม่ทราบว่ามาตรการช่วยเหลือที่ สง. ประกาศเป็นเพียงมาตรการช่วยเหลือขั้นต่ำของแต่ละแห่งเท่านั้น ลูกหนี้ยังสามารถเจรจาขอให้ สง. พิจารณาผ่อนปรนเพิ่มเติมได้ในหลายรูปแบบ ถ้าเห็นว่ายังผ่อนชำระไม่ไหว เช่น ลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

สำหรับลูกหนี้ที่มีปัญหาการติดต่อ สง. หรือยังไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันกับ สง. ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ยินดีให้คำปรึกษาโดยท่านสามารถติดต่อได้ที่ โทร. 1213 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือ แจ้งความต้องการที่จะปรับโครงสร้างหนี้ไปยัง สง. ผ่าน “ทางด่วนแก้หนี้” เว็บไซต์ http://www.1213.or.th/th/Pages/ทางด่วนแก้หนี้.aspx ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ธปท. คาดหวังว่า สง. และลูกหนี้ จะใช้ช่วงที่มีการพักชำระหนี้ หรือช่วง debt payment holiday หารือและปรับโครงสร้างหนี้ร่วมกัน เพื่อปรับแผนการผ่อนชำระให้สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง ซึ่งเรื่องนี้จะมีความสำคัญมากสำหรับเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้า