ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี มอบ “อุปกรณ์ป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย” 9 รพ.ในระยอง

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี มอบ “อุปกรณ์ป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย” 9 รพ.ในระยอง

31 มีนาคม 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี มอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี มอบนวัตกรรมป้องกันโควิด-19 “อุปกรณ์ป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย” 9 โรงพยาบาลใน จ.ระยอง ช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อให้บุคลากรทางการแพทย์

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี มอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย ประกอบด้วย กล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายผลิตจากอะคริลิก Shinkolite และชุด DIY Aerosol Guard จากเอสซีจี จำนวน 70 ชุด ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง โดยจะส่งต่อให้กับโรงพยาบาล 9 แห่ง ใน จ.ระยอง เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 จากผู้ป่วยสู่ภายนอก และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์

สำหรับอุปกรณ์ป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย ที่ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ จ.ระยอง ในครั้งนี้ มี 2 รูปแบบ คือ

1.กล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย ช่วยในปฏิบัติการใส่ท่อช่วยหายใจ และหัตถการของบุคลากรทางการแพทย์ ผลิตจากแผ่นอะคริลิก Shinkolite มีความใส สะอาด ปราศจากฝุ่นละอองเจือปน ใช้ครอบบริเวณศีรษะของผู้ป่วยติดเชื้อที่ระบบหายใจล้มเหลว ระหว่างปฏิบัติการใส่ท่อช่วยหายใจ

กล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย ผลิคจากอะคริลิก Shinkolite

2.ชุด DIY Aerosol Guard จากเอสซีจี เป็นชุดอุปกรณ์ป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายแบบถอดประกอบได้ด้วยตนเอง ประกอบด้วยอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งาน อาทิ ท่อและข้อต่อพีวีซีจากเอสซีจีเพื่อประกอบเป็นโครงสร้าง และแผ่นฟิล์มพลาสติกช่วยลดการฟุ้งกระจายของเชื้อ โดยชุด DIY Aerosol Guard นี้ ประกอบและติดตั้งได้ง่าย น้ำหนักเบา สามารถเปลี่ยนฟิล์มพลาสติกที่คลุมโครงสร้างได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการ จึงสะอาดปราศจากเชื้อโรค

ชุด DIY Aerosol Guard จากเอสซีจี แบบที่ 1

ชุด DIY Aerosol Guard จากเอสซีจี แบบที่ 2
ชุด DIY Aerosol Guard จากเอสซีจี แบบที่ 3

โดยโรงพยาบาลทั้ง 9 แห่งในจังหวัดระยองที่จะมีการส่งมอบให้ ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ระยอง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงพยาบาลชุมชนแกลง โรงพยาบาลชุมชนวังจันทร์ โรงพยาบาลชุมชนบ้านค่าย โรงพยาบาลชุมชนบ้านฉาง โรงพยาบาลชุมชนปลวกแดง และโรงพยาบาลนิคมพัฒนา

ทั้งนี้ การส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อโควิด-19 แก่บุคลากรทางการแพทย์ จ.ระยอง ในครั้งนี้ มีนายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองเป็นผู้รับมอบ โดยมีนายไพศาล เล็กสกุลไชย กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด นายศิริพันธ์ อาจนนท์ลา ผู้จัดการฝ่าย Manufacturing บริษัท ไทยเอ็มเอ็มเอ จำกัด และนายโฆสิต หนูฤทธิ์ Operational Productivity Improvement Department Manager บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด ร่วมส่งมอบนวัตกรรม