ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > “PwC – ยูนิเซฟ” ร่วมมือสร้างทักษะ “งานในอนาคต” ให้เยาวชนทั่วโลก

“PwC – ยูนิเซฟ” ร่วมมือสร้างทักษะ “งานในอนาคต” ให้เยาวชนทั่วโลก

13 มีนาคม 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม (Generation Unlimited)เป็นโครงการความร่วมมือระดับโลกดำเนินการโดยยูนิเซฟที่มาภาพ : https://www.unicef.org/thailand/generation-unlimited

ยูนิเซฟเผย 1 ใน 3 ของเยาวชนทั่วโลกระบุว่า การศึกษาในปัจจุบันยังขาดการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการหางานทำ

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ยูนิเซฟได้รายงานผลสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ของเยาวชนจำนวน 40,000 คนในกว่า 150 ประเทศทั่วโลกพบว่า คนหนุ่มสาวจำนวนมากรู้สึกว่า การศึกษาในปัจจุบันยังขาดการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการหางานทำในอนาคต 1 ใน 3 (31%) ของเยาวชนที่ตอบแบบสำรวจของยูนิเซฟ (UNICEF) ผ่านแพลตฟอร์ม U-Report กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมและทักษะที่พวกเขาได้รับไม่ตรงกับความต้องการ และมากกว่า 1 ใน 3 ของผู้ตอบแบบสำรวจ (39%) ยังกล่าวด้วยว่า ตนไม่สามารถหางานที่อยากทำได้ในชุมชนที่อาศัยอยู่

ทั้งนี้ จากการสำรวจพบว่า ทักษะสำคัญที่เยาวชนต้องการเพื่อช่วยให้พวกเขาได้มีงานทำในอีกทศวรรษหน้าประกอบด้วย

  • ทักษะความเป็นผู้นำ (22%)
  • ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และนวัตกรรม (19%)
  • ทักษะด้านการประมวลผลข้อมูล (16%)

ก่อนหน้านี้ ผลสำรวจทั่วโลกของ PwC พบว่า 74% ของซีอีโอทั่วโลกมีความกังวลเกี่ยวกับการเฟ้นหาบุคลากรที่มีทักษะใช่เพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตเพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ ทางยูนิเซฟและ PwC ได้ร่วมมือกันในช่วง 3 ปีข้างหน้า เพื่อช่วยให้เยาวชนทั่วโลกได้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคต โดยจะสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับความท้าทายด้านทักษะทั่วโลก ตลอดจนมีการพัฒนา ขยายขอบเขต และให้ทุนการศึกษาและการฝึกทักษะในประเทศต่าง ๆ รวมถึงอินเดียและแอฟริกาใต้

“เยาวชนกำลังบอกเราว่า พวกเขาต้องการทักษะดิจิทัลและทักษะที่ถ่ายทอดได้ เพื่อให้ตนสามารถประสบความสำเร็จในการทำงานในอนาคต และการตอบสนองความต้องการนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนทั่วโลก นั่นเป็นเหตุผลที่เราร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง PwC เพื่อมอบโอกาสให้เยาวชนทั่วโลกได้เติบโตและมีเจริญความก้าวหน้า” นางเฮนเรียตตา โฟร์ ผู้อำนวยการบริหาร องค์การยูนิเซฟกล่าว

ทุกเดือน มีเยาวชนราว 10 ล้านคนที่ก้าวเข้าสู่วัยทำงาน โดยส่วนใหญ่อยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและรายได้ปานกลาง โดยผลจากการวิจัยทั่วโลกพบว่า เยาวชนในประเทศเหล่านี้ใช้เวลาถึง 1 ปีครึ่งโดยเฉลี่ยในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน และต้องใช้เวลานานถึง 4 ปีครึ่งกว่าจะได้งานที่เหมาะสมทำเป็นงานแรก สถานการณ์นี้อาจมีแนวโน้มแย่ลง หากไม่ได้รับการแก้ไข เนื่องจาก 20-40% ของงานที่คนหนุ่มสาวที่มีอายุระหว่าง 16-24 ปีทำอยู่ในปัจจุบัน มีความเสี่ยงที่จะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติภายในกลางทศวรรษหน้า

“เราเชื่อว่าภาคธุรกิจมีส่วนรับผิดชอบในการช่วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายแก้ไขปัญหาที่ท้าทายในการยกระดับทักษะ ครอบคลุมถึงชุมชนที่เราอาศัย ทำงาน รวมถึงพลเมืองโดยรวมทั้งหมด ซึ่งนี่ความเชื่อนี้ยังมีความสมเหตุสมผลในทางธุรกิจด้วย โดยผลการสำรวจความคิดเห็นของซีอีโอทั่วโลกล่าสุดของ PwC พบว่า 3 ใน 4 ของซีอีโอกล่าวว่า การขาดแคลนทักษะเป็นความกังวลและความเสี่ยงที่สำคัญ ในขณะเดียวกัน คนจำนวนมากที่ต้องการการยกระดับทักษะมากที่สุด กลับได้รับโอกาสน้อยที่สุด การผนึกกำลังกับยูนิเซฟ เราเชื่อว่าจะสามารถช่วยผู้คนจำนวนมากที่อาจถูกทิ้งไว้ข้างหลัง และเราตั้งเป้าว่า ด้วยความร่วมมือกันเราจะสามารถยกระดับทักษะให้แก่เยาวชนได้อีกหลายล้านคน” นาย บ๊อบ มอริตซ์ ประธาน PwC โกลบอล กล่าว

ความร่วมมือระหว่างยูนิเซฟ และ PwC จะช่วยสนับสนุนแพลตฟอร์ม Reskilling Revolution ของ World Economic Forum ซึ่งทั้งคู่เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง โดยแพลตฟอร์มดังกล่าว มีเป้าหมายในการยกระดับการจ้างงาน การศึกษา และการเสริมสร้างทักษะที่ดีขึ้นให้แก่ผู้คนกว่า 1 พันล้านคนในอีก 10 ปีข้างหน้า

ทั้งนี้ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และทรัพยากรของ PwC จะช่วยสนับสนุนโครงการเยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม (Generation Unlimited) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระดับโลกที่จัดทำขึ้นโดยยูนิเซฟ เพื่อช่วยให้เยาวชนประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านจากการศึกษาและการฝึกอบรมไปสู่การมีงานทำที่เหมาะสม ทาง PwC และ Generation Unlimited จะร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการพัฒนาโอกาสการลงทุน ริเริ่มโครงการและนวัตกรรมที่สนับสนุนให้เยาวชนได้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและมีส่วนร่วมในสังคม

อนึ่ง โครงการเยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม (Generation Unlimited)เป็นโครงการความร่วมมือระดับโลกดำเนินการโดยยูนิเซฟ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนได้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและมีส่วนร่วมในสังคม โดยมีการผสมผสานการศึกษาระดับมัธยมกับการฝึกงานและการบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เยาวชนทุกคนประสบความสำเร็จในโลกของการทำงาน สามารถติดตามโครงการเยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม (Generation Unlimited) ผ่านทาง Twitter และ Instagram