ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > บลจ. ภัทร มั่นใจกองทุนตราสารหนี้ ชี้ผันผวนชั่วคราว ธปท.-แบงก์พาณิชย์ร่วมสร้างความเชื่อมั่น

บลจ. ภัทร มั่นใจกองทุนตราสารหนี้ ชี้ผันผวนชั่วคราว ธปท.-แบงก์พาณิชย์ร่วมสร้างความเชื่อมั่น

23 มีนาคม 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บลจ.ภัทร)

บลจ. ภัทร มั่นใจกองทุนตราสารหนี้ดำเนินการตามปกติ เสริมกำลังด้วยมาตรการจากธปท.และการดูแลเต็มศักยภาพจากกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บลจ.ภัทร) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เปิดเผยว่า ตามที่ตลาดตราสารหนี้มีความผันผวนผิดปกติตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา บลจ.ภัทร ได้ติดตามความเป็นไปในตลาดตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศตลอดเวลา และได้เตรียมรองรับสถานการณ์ล่วงหน้าโดยได้ปรับการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ทุกกองทุนให้มีการลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องเช่น เงินฝาก และพันธบัตรรัฐบาลไทย สูงมากขึ้นกว่าปกติอย่างมีนัยสำคัญ

“ในฐานะที่บลจ.ภัทร เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร บลจ.ภัทรยังได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ซึ่งพร้อมให้สภาพคล่องให้กับกองทุนตราสารหนี้ภายใต้การจัดการของ บลจ.ภัทร ทันที ในกรณีเกิดสถานการณ์ที่มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนจำนวนมากจนอาจทำให้กองทุนต้องขายตราสารด้วยราคาที่ไม่สมเหตุสมผล โดยในระยะเวลาที่ผ่านมาบลจ.ภัทร ก็ได้นำเงินเสริมสภาพคล่องดังกล่าวมาสนับสนุนให้กับกองทุน PHATRA PLUS ตั้งแต่ตลาดตราสารหนี้เริ่มมีความผิดปกติ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ” นายยุทธพลกล่าว

ขณะเดียวกันเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้ออกแถลงข่าวถึงนโยบายสนับสนุนสภาพคล่องให้กับกองทุนเปิดตราสารหนี้ที่เปิดซื้อขายทุกวันทำการและมีการลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดี โดยดำเนินการผ่านธนาคารพาณิชย์ พร้อมนำเม็ดเงินเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ในช่วงที่ตลาดตราสารหนี้มีความผิดปกติ ซึ่งย่อมเป็นมาตรการที่ช่วยเน้นย้ำให้เกิดความมั่นใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ในภาพรวมของทั้งอุตสาหกรรม และช่วยลดความผันผวนที่ผิดปกติในตลาดตราสารหนี้ได้อย่างมีนัยสำคัญ

นายยุทธพลกล่าวเสริมว่า “เมื่อผนวกมาตรการภายในของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เข้ามาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าว บลจ.ภัทร จึงขอเรียนย้ำให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนและตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน มั่นใจได้ว่าบลจ. ภัทร และกลุ่มธุรกิจฯ จะสนับสนุนให้กองทุนเปิดตราสารหนี้ทุกกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.ภัทร ดำเนินการไปได้อย่างเป็นปกติ แม้ในสภาวะตลาดตราสารหนี้ที่ยังคงผันผวนผิดปกติเช่นในปัจจุบัน โดยบลจ.ภัทร ประเมินว่าความผันผวนในขณะนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้น ในขณะที่ความชัดเจนเชิงนโยบายจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะเข้ามาสนับสนุนย่อมทำให้ตลาดตราสารหนี้และกองทุนตราสารหนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติในที่สุด”

ในโอกาสนี้ นายยุทธพลได้กล่าวขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนและตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้ให้การสนับสนุนบลจ. เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พร้อมแสดงความมุ่งมั่นที่บริหารจัดการกองทุนเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน