ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > เติมเจลแอลกอฮอล์ฟรีปั๊ม “บางจาก” กทม.-ปริมณฑล เริ่ม 23 มี.ค.นี้

เติมเจลแอลกอฮอล์ฟรีปั๊ม “บางจาก” กทม.-ปริมณฑล เริ่ม 23 มี.ค.นี้

19 มีนาคม 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ปั้มบางจากให้เติมเจลแอลกอฮอล์ฟรี เริ่มกทม. ปริมณฑล 200 สาขา 23 มี.ค.นี้ นำขวดมีฝาไม่เกิน 50 มิลลิลิตรมากดได้ลดการใช้ภาชนะสิ้นเปลืองและการสร้างขยะ

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อช่วยบรรเทาภาระของประชาชนคนไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัท บางจากฯ ได้จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือบรรจุใส่แกลลอนสำหรับลูกค้าบางจากและประชาชนทั่วไปนำภาชนะไปเติมได้ฟรีที่สถานีบริการ

“ผมขอเชิญชวนให้นำขวดชนิดมีฝาที่ทำความสะอาดแล้ว มากดเติมได้โดยไม่ต้องเติมน้ำมันหรือใช้บริการใดๆ ในปั๊มบางจาก ท่านละไม่เกิน 50 มิลลิลิตร เพื่อให้แบ่งปันกันอย่างทั่วถึง เป็นการลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองและสร้างขยะ ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อให้เรายังช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมได้ แม้จะอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ครับ”

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าในการใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน บริษัทฯ ยังได้กำหนดมาตรการการดูแลความสะอาดอย่างเคร่งครัดในจุดสัมผัสต่างๆ เช่น กำหนดให้พนักงานบริการหน้าลานและเจ้าหน้าที่ภายในสถานีบริการสวมหน้ากากอนามัย มีการสอบถามและเฝ้าสังเกตอาการพร้อมวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือประจำตู้แคชเชียร์และบริเวณหน้าลาน ให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ เตรียมสบู่เหลวบริเวณอ่างล้างมือในห้องน้ำชาย หญิง และห้องน้ำเสมอภาค หมั่นทำความสะอาด ฆ่าเชื้อจุดสัมผัสบริเวณประตู สุขภัณฑ์ และทำความสะอาดใหญ่ทุกจุด ทุกๆ 15 วัน เป็นต้น

เติมแอลกอออล์เจลล้างมือฟรี ปั้มบางจาก

ทั้งนี้ จุดเติมแอลกอฮอล์เจลฟรีในสถานีบริการน้ำมันบางจากกรุงเทพและปริมณฑล จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. 2563 เวลา 10.00-13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าแอลกอฮอล์เจลจะหมด สามารถตรวจสอบสาขาของสถานีบริการได้ที่ www.facebook.com/Bangchak และ www.bangchakmarketplace.com